Raport bieżący 16/2021 Korekta

Opublikowano: 

September 6, 2021 9:25 PM

Temat:

Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej R22 S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, że zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 2 Statutu Spółki została zgłoszona Spółce:

1/ przez akcjonariusza Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. kandydatura Pani Katarzyny Zimnickiej – Jankowskiej na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki;

2/ przez akcjonariusza Pana Jakuba Dwernickiego kandydatura Pana Kamila Pałyska na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że zarówno kandydatka Pani Katarzyna Zimnicka – Jankowska jak i kandydat Pan Kamil Pałyska, wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki składając stosowne oświadczenia, w tym w szczególności oświadczenia o spełnianiu przez nich kryteriów niezależności.

W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia życiorysy zawodowe kandydatów.

Załączniki:

Kamil Pałyska_CV

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,480987