Raport bieżący 16/2021

Opublikowano: 

September 6, 2021 5:30 PM

Temat:

Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej R22 S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, że zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 2 Statutu Spółki została zgłoszona Spółce:

Załączniki:

Kamil Pałyska_CV

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,480969