Raport bieżący 12/2021

Opublikowano: 

June 25, 2021 5:20 PM

Temat:

Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Pana Roberta Dwernickiego. Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.Spółka informuje, jednocześnie że syn zawiadamiającego przystąpił do porozumienia z dnia 18 sierpnia 2017 r., którego zawiadamiający jest stroną, regulującego zasady ładu korporacyjnego w Spółce, a także prawa i obowiązki akcjonariuszy w zakresie posiadania, nabywania i zbywania akcji w Spółce, zasady obejmowania akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, a także określającą zasady współpracy akcjonariuszy, w tym w szczególności zasady dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz zgodnego głosowania na walnych zgromadzenia Spółki, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5_ Ustawy o Ofercie Publicznej.

Załączniki:

Robert_Dwernicki_zawiadomienie_25.06.2021

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,476094