Raport bieżący 11/2021

Opublikowano: 

June 9, 2021 5:11 PM

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu R22 S.A. w dniu 9 czerwca 2021

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” mając na uwadze § 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. z 2020 r. poz. 2080, z 2021r. poz. 355, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 czerwca 2021 roku.

Załączniki:

R22_S.A._wykaz_akcjonariuszy_ponad_5%_ZWZ_09.06.2021

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,474468