Zapisy na akcje

Zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych są przyjmowane od 4 do 13 grudnia 2017 r.

Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapis.

Zapisy na Akcje Oferowane w transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane są w domach maklerskich będących członkami konsorcjum detalicznego. Przydział akcji w transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego GPW.

Punkty Obsługi Klienta Domów Maklerskich obsługujące inwestorów indywidualnych w trakcie oferty publicznej R22.

Lista POK do pobrania