Prospekt emisyjny i inne dokumenty

dokument
Zatwierdzony przez KNF prospekt emisyjny
Komunikat aktualizujący nr 1
Informacja o ostatecznej cenie oraz liczbie akcji oferowanych
ANEKS NR 1 z dnia 28 grudnia 2017 roku do prospektu emisyjnego R22 S.A.
data
2017-12-01
2017-12-05
2017-12-14
2018-01-05
link do pobrania