Plan połączenia

Plan połączenia spółek R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka Przejmująca") oraz spółki cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Rejestru KRS pod numerem 0000612359, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ("Spółka przejmowana")

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego akcjonariusza (wspólnika) Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. W wyniku przedmiotowego połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Zważywszy, że wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Plan połączenia R22 S.A. z cyber-Folsk S.A.
Plan połączenia R22 S.A. z cyber-Folsk S.A.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz do wykonywania prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Plan połączenia

Plan połączenia spółek R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka Przejmująca") oraz spółki cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Rejestru KRS pod numerem 0000612359, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ("Spółka przejmowana")

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego akcjonariusza (wspólnika) Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. W wyniku przedmiotowego połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Zważywszy, że wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Plan połączenia R22 S.A. z cyber-Folsk S.A.
Plan połączenia R22 S.A. z cyber-Folsk S.A.