Harmonogram oferty

1 grudnia 2017 r.
4-13 grudnia 2017 r.
14 grudnia 2017 r.
15-19 grudnia 2017 r.
20 grudnia 2017 r.
28 grudnia 2017 r.
publikacja Prospektu Emisyjnego zawierającego cenę maksymalną
przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych
opublikowanie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.
przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Instytucjonalnych
przydział Akcji Oferowanych
zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, i Praw do Akcji na GPW