[AKTUALNOŚCI]

Zarząd i Rada Nadzorcza R22 rekomendują wypłatę rekordowej dywidendy

May 11, 2021

Zarząd i Rada Nadzorcza R22 przyjęły uchwały, zgodnie z którymi rekomendują wypłatę dywidendy z zysku za 2019/2020 r. obr. Łączna wartość dywidendy to 12 mln zł, czyli 0,85 zł na jedną akcję. Zgodnie z propozycją zarządu do akcjonariuszy R22 trafi w czerwcu ponad 8 mln zł (0,57 zł na jedna akcję). Wcześniej, w październiku 2020 r., spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy. Ostateczna decyzję o dywidendzie podejmą akcjonariusze na WZA.

– W minionym roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami chcemy się nimi dzielić z akcjonariuszami. Od początku naszej giełdowej historii dzielenie się zyskiem było jednym z elementów naszej strategii, dlatego cieszę się, ze możemy to uczynić po raz kolejny – komentuje Jakub Dwernicki, prezes R22.

Jako dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do otrzymania dywidendy) zarząd R22 proponuje 14 czerwca 2021 r., a dzień wypłaty dywidendy zarząd proponuje ustalić na 21 czerwca 2021 r. Zgodnie z propozycją zarządu, dywidenda na jedną akcje wyniesie 0,85 zł, przy czym w październiku 2020 r. spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 0,28 zł, więc pozostała kwota do wypłaty dywidendy wynosi 0,57 zł na jedną akcję.

Polityka dywidendowa R22 zakłada wypłatę, co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Przy jednoczesnym wzroście wartości nominalnej na jedną akcje. Dywidenda za 2018/2019 r. obr. wyniosła 0,30 zł na jedną akcję.