[AKTUALNOŚCI]

Wpływ pandemii COVID-19 na Grupę R22

March 18, 2020

Pomimo pandemii koronawirusa COVID-19 Grupa R22 prowadzi normalną działalność operacyjną. Cały zespół R22 pracuje zdalnie, a Grupa nie odczuwa negatywnego wpływu na poziom sprzedaży. W ostatnim tygodniu zanotowała nawet zwiększone wykorzystanie rozwiązań komunikacji online, przede wszystkim wysoki ruch SMS-owy. Efektem bieżącej sytuacji może być przyśpieszenie procesów cyfryzacji przedsiębiorstw.

– Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo naszych pracowników i współpracowników, dlatego cały nasz zespół przeszedł w tryb pracy zdalnej. Utrzymujemy pełną sprawność operacyjną, dbając o najwyższą jakość obsługi klientów oraz kontynuując obsługę procesów sprzedażowych, które prowadzone są przez Internet. – mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

W ostatnim tygodniu (11-17 marca br.) R22 odnotowało zwiększone wykorzystanie kanałów komunikacji cyfrowej z klientami. W tym okresie liczba SMS-ów wysyłanych przy pomocy rozwiązań Grupy była około 3-krotnie wyższa niż średnio od początku roku. Wyraźnie wzrósł również ruch na łączu VoIP, który był o 50 proc. wyższy niż we wcześniejszym okresie.

– Obecna sytuacja jest częściowo przejściowa i związana z komunikacją kryzysową prowadzoną zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i samorządy. Jednak w długim terminie może korzystnie wpłynąć na proces cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych w wielu branżach. To powinno przełożyć się na zwiększone zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne oferowane przez R22. – komentuje Jakub Dwernicki.

R22 obserwuje zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami wspierającymi telepracę zespołów odpowiedzialnych za obsługę klientów i komunikację z nimi. To m.in. wirtualna centralka, która umożliwia przekierowywanie połączeń na komórki pracowników według określonych scenariuszy.

– Szybko dostosowaliśmy się do działalności w nowym otoczeniu. Jesteśmy jednak świadomi, że niektóre branże są szczególnie narażone na negatywny wypływ epidemii koronawirusa. Wdrażamy dla nich możliwość odroczenia terminu płatności faktur o 2 miesiące. Dzięki szerokiej dywersyfikacji branżowej nie będzie to dla nas istotny koszt, a może pomóc naszym klientom w tym trudnym czasie. Angażujemy się również w zakup środków medycznych dla poznańskich szpitali. – dodaje Jakub Dwernicki.

Jednocześnie spółka Profitroom obserwuje spadek rezerwacji wykonywanych za pomocą moduł Booking Engine, niemniej spółka zakłada, że jest to sytuacja przejsciowa i prawdopodobny jest scenariusz zwiększonej ilości rezerwacji lokalnych w sezonie letnim, co może wpłynąć pozytywnie na przychody spółki. Grupa R22 posiada niespełna 30 proc. udziałów w Profitroom w związku z tym wyniki tej spółki nie są na ten moment konsolidowane, ani nie mają wpływu na cashflow spółki.

Strategią R22 jest zapewnienie klientom wsparcia ich obecności w Internecie oraz automatyzacja procesów biznesowych, przede wszystkim komunikacji, marketingu i sprzedaży. Technologiczna Grupa konsekwentnie rozwija portfolio usług i narzędzi obejmujących hosting, domeny, wielokanałową komunikację, jak i nowe rozwiązania w modelu SaaS, które są rozwijane w ramach Grupy oraz dołączają do niej dzięki realizowanym inwestycjom w zewnętrzne podmioty.