[AKTUALNOŚCI]

Ta sama marka dla klientów i inwestorów: Akcjonariusze R22 zdecydują o połączeniu z cyber_Folks!

May 23, 2023

Podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze R22 zdecydują o połączeniu R22 SA z cyber_Folks SA. Celem procesu jest m.in. uproszczenie struktury Grupy oraz komunikacji zewnętrznej obu podmiotów dla klientów i inwestorów.

- cyber_Folks jest dziś bardziej rozpoznawalną marką na rynku klienckim niż R22, R22 jest z kolei popularniejsza na rynku inwestycyjnym. Naszym celem jest uproszczenie struktury Grupy i stworzenie podmiotu kompleksowego – atrakcyjnego zarówno dla klientów, jak również dla inwestorów. W ocenie zarządu synergia tych dwóch silnych marek złączonych w jedną spółkę sprawi, że zyskamy jeszcze więcej odbiorców i będziemy mocniej widoczni na rynku kapitałowym. Dziś wiele działań, prowadzonych pod marką cyber_Folks, która ma już 250 tys. klientów, nie przekłada się na postrzeganie R22, chcemy to zmienić – mówi Jakub Dwernicki, prezes zarządu R22.

Z punktu widzenia inwestorów i akcjonariuszy proces ten będzie wiązał się przede wszystkim ze zmianą nazwy R22 na cyber_Folks. Nie zmieni się liczba akcji oraz inne uprawnienia z nich wynikające.

- Proces połączenia ma zwiększyć transparentność oraz uprościć komunikację zewnętrzną z interesariuszami, w szczególności z klientami i inwestorami. Wszelki działania marketingowe i PR-owe będą koncentrować się na jednej marce, a nie na dwóch. Budżet obu firm zainwestowany w jedną da dużo lepszy efekt, co potwierdzają nasze doświadczenia związane z łączeniem marek w ramach cyber_Folks – mówi Jakub Dwernicki – Naszą strategię opieramy o rozwój dwóch głównych segmentów: cyber_Folks i Vercom, nie chcemy, aby inne marki rozpraszały ten fokus – dodaje.

Na najbliższym posiedzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie decyzje o wypłacie dywidendy. Zgodnie z propozycją Zarządu, do akcjonariuszy ma trafić cały jednostkowy zysk netto za 2022 r. (6,7 mln zł) oraz 6,49 mln zł pochodzące z kapitału zapasowego. Oznacza to rekordową w historii spółki dywidendę w wysokości 0,93 zł na jedną akcję.

R22 od początku obecności na GPW regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W zeszłym roku spółka wypłaciła ponad 10 mln zł dywidendy. Polityka dywidendowa spółki zakłada wypłatę minimum 30 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, który w 2022 r. wyniósł 24 mln zł.