[AKTUALNOŚCI]

Rekordowy kwartał R22 – Wzrost przychodów o 43 proc. i zysku EBITDA o 60 proc. r/r

November 18, 2019

R22 kontynuuje międzynarodową ekspansję oraz rozwija portfolio usług i narzędzi automatyzujących procesy biznesowe i komunikację z klientami. Dzięki skutecznym działaniom zarówno w obszarze akwizycji, jak i organicznego rozwoju sprzedaży, Grupa może pochwalić się dynamicznymi wzrostami i kolejnym rekordowym kwartałem. W okresie trzech miesięcy od lipca do września, Grupa wypracowała 44,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 43 proc. r/r. Jednocześnie wzrosła rentowność, dzięki czemu znormalizowany zysk EBITDA wzrósł o 60 proc. r/r i wyniósł 12,9 mln zł. W tym okresie zysk netto wyniósł 4,9 mln zł.

– W minionym kwartale osiągnęliśmy rekordowe wyniki zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków. To efekt intensywnej pracy całego zespołu R22 przede wszystkim w obszarze wzrostu sprzedaży do obecnych klientów, pozyskania nowych klientów oraz realizacjom akwizycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Co szczególnie ważne, nasze działania przekładają się zarówno na wzrost skali biznesu, jak i jego rentowność. – mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

R22 podejmuje skuteczne działania w zakresie wzrostu rentowności oraz ARPU. W segmencie omnichannel Grupa wdrożyła do oferty nowe usługi (m.in. powiadomienia Mobile Push oraz platformę Reopen) oraz skutecznie prowadziła działania cross-sell oraz optymalizacji oferty, wykorzystując doświadczenia z segmentu hostingu.

– Imponujące wyniki osiągnięte w minionym kwartale to zasługa dużych wzrostów zarówno w segmencie hostingu, jak i omnichannel communication. Na uwagę zasługuje w szczególności dynamika wyników w segmencie omnichannel, która wynika zarówno z powiększenia bazy obsługiwanych klientów, jak i generowanego ARPU. – tłumaczy Jakub Dwernicki.

W I kwartale 2019/2020 r .obr. przychody segmentu omnichannel wzrosły o 49 proc. r/r do 20,4 mln zł, a skorygowana EBITDA wzrosła aż o 128 proc. r/r. do 5,4 mln zł. W tym okresie segment hostingu również wzrósł o 49 proc. r/r, a wynik EBITDA był o 51 proc. lepszy r/r. Grupa podtrzymała wysoką zdolność do generowania gotówki. W minionym kwartale osiągając 4,6 mln zł nadwyżki gotówkowej, po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych. Dzięki temu R22 może dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, na początku lipca Grupa sfinalizowała skup akcji własnych o wartości 2 mln zł, a w październiku wypłaciła pierwsza w historii dywidendę, która wyniosła łącznie 4,23 mln zł, co w przeliczeniu na jedną akcje dało 0,30 zł.

R22 kontynuuje międzynarodową ekspansję, budując lidera rynku hostingu i domen w Europie Środkowo-Wschodniej. Od lipca Grupa przejęła kontrolę nad dwoma kolejnymi spółkami rumuńskimi oraz efektywnie rozpoczęła działalność na rynku chorwackim. Dzięki temu R22 jest niekwestionowanym liderem rumuńskiego rynku z około 25 proc. udziałem oraz ma 17 proc. w rynku chorwacki, co daje jej silna pozycję wicelidera. Dzięki inwestycji w rumuńską spółkę Blugento, która stworzyła własne rozwiązanie w zakresie tworzenia i prowadzenia e-commerce, Grupa dalej rozwija swoje portfolio usług i narzędzi, które wspierają przedsiębiorców w działalności online, komunikacji z użytkownikami oraz automatyzacji procesów.

– Naszym celem jest utrzymanie tempa wzrostu i rozwój na kolejnych rynkach, przy jednoczesnym rozwoju oferty produktowej. Chcemy oferować portfolio usług i narzędzi, które kompleksowo zaspokoją potrzeby przedsiębiorców wykorzystujących obszar online. Nieustannie prowadzimy rozmowy w zakresie przejęć, nie wykluczamy również kolejnych inwestycji w spółki posiadające własne rozwiązania technologiczne. – dodaje Jakub Dwernicki.

1 lipca 2019 r. Grupa R22 zrealizowała pierwszy etap wykupu mniejszościowych udziałów w segmencie hostingu. Celem R22 S.A. jest realizacja drugiego etapu transakcji do 10 lutego 2020 r. oraz odkup udziałów w segmencie hostingu od należącej do Grupy spółki Vercom.