[AKTUALNOŚCI]

Rekordowy kwartał R22

May 19, 2020

Notowana na GPW grupa technologiczna R22 kontynuuje dynamiczny wzrost skali biznesu, poprawiając zarówno przychody, jak i zyski. W I kwartale 2020 r. Grupa osiągnęła 49,5 mln zł przychodów oraz 13,9 mln zł znormalizowanej EBITDA. Oznacza to wzrost r/r o odpowiednio 33 proc. i 30 proc. W tym samym okresie zysk netto wyniósł 5,3 mln zł.

Początek 2020 r. to okres ważnych wydarzeń w obszarze hostingu. Jeszcze w styczniu spółka zrealizowało opcję wykupu mniejszościowych udziałów w tym segmencie, dzięki czemu R22 kontroluje 100 proc. segmentu. Już po zakończeniu I kwartału – na początku kwietnia Grupa uruchomiła nowa markę hostingową cyber_Folks.

– cyber_Folks to marka tworzona przez ludzi, dla ludzi. W jej centrum jest człowiek, zarówno klient korzystający z naszych usług, jak i nasz zespół, który jako jego przyjaciel i specjalista, zapewnia mu najlepsze wsparcie. Uruchomienie nowej marki to krok milowy w unifikacji marek hostingowych na wszystkich rynkach. To również element kompleksowej zmiany komunikacji usług hostingowych, sprzedaży domen i wsparcia firm w obecności i sprzedaży online. – mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

Pierwsze miesiące 2020 r. to również okres rozwój epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, która istotnie wpłynęła na sytuację społeczną i gospodarczą w kraju. Miała też wpływ na działalność operacyjną Grupy R22.

– W ostatnim czasie odnotowaliśmy wzmożone zainteresowanie naszymi usługami. W szczególności należy wspomnieć o rekordowej liczbie wysłanych komunikatów SMS i e-mail na początku marca. Również w kolejnych tygodniach wolumeny wysyłek pozostały na wysokim poziomie, co wynika przede wszystkim z większej aktywności konsumentów w obszarze zakupów internetowych. Wierzę, że w średnim i długim terminie epidemia i tzw. lockdown przełożą się na zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami w obszarze automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych. – komentuje Jakub Dwernicki.

W segmencie omnichannel communication przychody Grupy w I kwartale 2020 r. wzrosły o 47 proc. r/r i wyniosły 23,0 mln zł, w tym czasie zysk EBITDA wzrósł o 62 proc. r/r do 5,6 mln zł. Natomiast w segmencie hostingu wynik EBITDA wyniósł 7,2 mln zł (wzrost o 16% r/r), przy przychodach na poziomie 23,1 mln zł (wzrost o 27 proc. r/r).

– Z każdym kolejnym okresem osiągamy coraz lepsze wyniki finansowe. Co ważne to zdrowy wzrost, który ma przełożenie na generowaną gotówkę. Podtrzymujemy nasze deklaracje o chęci dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. – dodaje Jakub Dwernicki.

W ciąg 9 miesięcy 2019/2020 roku obrotowego R22 osiągnęło 141,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, notując przy tym 40,5 mln zł znormalizowanej EBITDA i 15,7 mln zł zysku netto. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 11,0 mln zł.