[AKTUALNOŚCI]

Rekordowa sprzedaż segmentu hostingu R22

November 14, 2018

Segment hostingu R22 osiągnął w październiku sprzedaż w wysokości 6,3 mln zł. To najwyższa wartość w historii Grupy i wzrost o 150 proc. względem października 2017 r. Na wzrost sprzedaży wpływ miało pozyskanie nowych klientów, zwiększenie sprzedaży usług dodatkowych, wzrost ARPU oraz akwizycje w Polsce i Rumunii. Grupa istotnie poprawiła wskaźnik jakości obsługi i satysfakcji klientów, który w październiku wyniósł bardzo wysokie 56 punktów.

W Polsce sprzedaż usług hostingowych, domen oraz usług dodatkowych wyniosła w październiku 2018 r. 5,1 mln zł, w porównaniu do 4,5 mln zł we wrześniu, natomiast na rynku rumuńskim Grupa wypracowała ponad 1,2 mln zł sprzedaży, w porównaniu do 0,2 mln zł we wrześniu.

– „Konsekwentnie realizujemy strategię budowy silnego podmiotu wspierającego firmy w obecności w Internecie i komunikacji z klientami. Wypracowana w październiku sprzedaż obszaru hostingu i domen to najwyższa wartość w historii Grupy. Wierzymy, że dzięki optymalizacji oferty, pozyskaniu nowych klientów oraz realizowanym akwizycjom, będziemy kontynuować ten trend w kolejnych okresach.” – komentuje Jakub Dwernicki, prezes R22.

Strategia R22 zakłada dynamiczny wzrost biznesu w oparciu o rozwój organiczny oraz realizowane akwizycje. Grupa wypracowuje zarówno synergie kosztowe, jak i przychodowe, które powstają dzięki optymalizacji oferty i działaniom wspierającym dodatkową sprzedaż.

– „Rekordowe poziomy sprzedaży segmentu hostingu to efekt skutecznych działań naszego zespołu, które prowadzą do wzrostu satysfakcji klientów, co ma swoje odzwierciedlenie w również rekordowych poziomach wskaźnika NPS, a w konsekwencji przekłada się na zwiększenie sprzedaży do obecnych i nowych klientów.” – dodaje Jakub Dwernicki.

W październiku wartość NPS (Net Promotor Score) w segmencie hostingu R22 wyniosła bardzo wysokie 56 punktów, co oznacza, że w ciągu roku wskaźnik lojalności klientów został poprawiony o ponad 30 punktów.

Grupa R22 jest jednym z trzech największych podmiotów na polskim rynku hostingu i domen oraz liderem rynku rumuńskiego. Dzięki zrealizowanym w sierpniu i wrześniu przejęciom spółek mxHost, xServers, i Gazduire, Grupa posiada ponad 15 proc. udziału w rynku.

Raportowana sprzedaż obejmuje usługi hostingowe, domeny oraz usługi dodatkowe (m.in. certyfikaty SSL, SEO, SEM, ochrona antyDDOS) sprzedane w październiku. W ujęciu MSSF przychody z tytułu sprzedaży usług hostingowych będą rozpoznane proporcjonalnie w okresie ich świadczenia.

Grupa R22 oferuje kompleksowe usługi w zakresie obecności firm w Internecie, integracji i automatyzacji kanałów komunikacji z użytkownikami i klientami oraz prowadzenia procesu marketingu i sprzedaży.