[AKTUALNOŚCI]

R22 zwołało WZA, które zdecyduje o skupie akcji własnych

May 16, 2019

Zarząd R22 zwołał na 12 czerwca br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zdecyduje o przeprowadzeniu skupu akcji własnych o wartości do 2,5 mln zł oraz zmianie roku obrotowego spółki. Jednocześnie Zarząd podtrzymuje deklarację skupu do 350 tys. akcji, o wartości do 5 mln zł, w ciągu 18 kolejnych miesięcy.

– Od czasu IPO dynamicznie poprawiamy wyniki i zwiększamy skalę działalności Grupy R22. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, będziemy dzielić się tym wzrostem z akcjonariuszami. Chcemy robić to zarówno poprzez wypłatę dywidendy, jak i skup akcji własnych, który zdecydowaliśmy się rozłożyć na dwa etapy. Jeśli Akcjonariusze poprą naszą propozycję, to jeszcze w III kwartale chcielibyśmy skupić akcje o wartości do 2,5 mln zł. – tłumaczy Jakub Dwernicki, prezes R22.

Projekty uchwał NWZA zakładają nadanie zarządowi spółki zależnej, tj. H88 SA upoważnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych R22 o wartości do 2,5 mln zł, przy maksymalnej cenie za jedną akcje w wysokości 25,00 zł. Skup akcji własnych zostanie przeprowadzony w drodze ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji.

12 czerwca Akcjonariusze zdecydują również o zmianie roku obrotowego spółki. Jeśli przyjmą proponowaną uchwałę, rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 2019 r. potrwa do 31 grudnia 2020 r., a następne będą pokrywać się z rokiem kalendarzowym.