[AKTUALNOŚCI]

R22 wśród najlepszych spółek giełdowych 2020

March 18, 2021

R22 zajęło 6. miejsce w 22. edycji rankingu najlepszy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Organizatorem rankingu jest Puls Biznesu, a wyboru Giełdowej Spółki Roku dokonało 100 profesjonalistów związanych na co dzień z rynkiem kapitałowym. To analitycy giełdowi, doradcy inwestycyjni i maklerzy, reprezentujących domy i biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i inwestycyjne. Eksperci oceniali spółkę w każdej z pięciu kategorii (Kompetencje Zarządu, Sukces w 2020 r., Relacje z inwestorami, Perspektywa rozwoju, Innowacyjność produktów i usług) w 7-punktowej skali. Wynik końcowy jest średnią z uzyskanych ocen.

R22 uzyskało w rankingu średnią ocen 84,29. Dało to spółce wysokie, 6. miejsce wśród 140 spółek biorących udział w rankingu.

Więcej informacji o rankingu: https://gsr.pb.pl/