[AKTUALNOŚCI]

R22 skupi 80 tys. akcji własnych

July 27, 2022

R22 skupi 80 tys. akcji własnych po 50,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość skupu wyniesie 4 mln zł. Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji to 28 lipca br. Wcześniej spółka wypłaciła dywidendę w łącznej wysokości 10,1 mln zł, czyli 0,71 zł na jedną akcję.

– Rozwój biznesu i systematyczne generowane nadwyżki finansowe pozwalają nam regularnie dzielić się zyskami z akcjonariuszami. W tym roku trafiło do nich łącznie 14 mln zł, czyli 55 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej za 2021 r. Tegoroczny podział na wypłatę dywidendy i skup akcji własnych to efekt dialogu z inwestorami. Jednocześnie jesteśmy spółką dywidendową i wykorzystujemy obecną sytuację na rynku kapitałowym i przecenę akcji R22. – komentuje Jakub Dwernicki, prezes R22.

Dywidenda z zysku za ubiegły rok (w wysokości 0,71 zł na jedną akcje) została wypłacona 17 czerwca 2022 r.

W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 12.544.050 akcji R22. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 99,36%. Akcje własne mogą zostać przeznaczone do ich umorzenia, dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich, finansowania transakcji przejęcia innych podmiotów lub mogą zostać zaoferowane w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.