[AKTUALNOŚCI]

R22 realizuje wykup mniejszościowych udziałów w segmencie hostingu

July 2, 2019

Grupa R22 zrealizowała pierwszy etap wykupu mniejszościowych udziałów w segmencie hostingu. Dzięki transakcji o wartości 6,8 mln euro Grupa odkupiła 14,25 proc. akcji H88 S.A. R22 ma opcję nabycia pozostałych udziałów w segmencie hostingu do 10 lutego 2020 r.

Nabycie udziałów w segmencie hostingu to realizacja umowy z 15 marca 2019 r., zgodnie z którą R22 odkupi od TCEE Fund III (zarządzanego przez 3TS Capital Partners) 28,5 proc. akcji H88, dzięki czemu Grupa R22 będzie kontrolować 100 proc. akcji spółki prowadzącej działalność Grupy na rynku hostingu. Transakcja finansowana jest kredytem bankowym.

– Nabycie akcji H88 to dla nas najlepsza możliwa inwestycja. Przy atrakcyjnej wycenie nabywamy udziały w najdynamiczniej rozwijającym się podmiocie na polskim rynku hostingu, z rosnącą ekspozycją na rynki zagraniczne oraz innowacyjne rozwiązania. Segment hostingu rośnie regularnie i dynamicznie, zarówno dzięki działaniom organicznym, jak i akwizycji mniejszych podmiotów. – komentuje Jakub Dwernicki, prezes R22.

Współpraca R22 z 3TS umożliwiła przeprowadzenie dynamicznego procesu konsolidacji polskiego rynku hostingu i domen, który był również finansowany długiem bankowym oraz środkami pozyskanymi w ramach publicznej oferty akcji przed debiutem na GPW. W latach 2016-2018 do Grupy dołączyły m.in. marki Domeny.pl, Linuxpl.com czy Kei.pl.

R22 jest jednym z trzech największych podmiotów na polskim rynku hostingu i domen. Grupa w 2018 r. rozpoczęła ekspansję zagraniczną – obecnie jest liderem w Rumunii i wiceliderem w Chorwacji, a do końca roku planuje wejść na kolejny rynek. Celem R22 jest podwojenie skali biznesu i zdobycie pozycji lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu 2 lat.

– Mamy stabilną sytuację finansową, która pozwala nam na dalsze prowadzenie procesów akwizycyjnych oraz zwiększanie zadłużenia. Na koniec marca 2019 r. wskaźnik zadłużenia senioralnego netto do EBITDA Grupy wynosił 1,4. Chcemy kontynuować rozwój działalności na kolejnych rynkach regionu, jednocześnie podtrzymując deklarację dzielenia się zyskami z akcjonariuszami. – dodaje Jakub Dwernicki.

Poza ekspansją geograficzną, R22 konsekwentnie rozszerza portfolio usług i narzędzi wspierających przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu online. 17 czerwca spółka poinformowała o inwestycji w Blugento – narzędzie SaaS do budowy i prowadzenia e-sklepów w parciu o platformę Magento.