[AKTUALNOŚCI]

R22 „pushuje” biznes mobile

April 18, 2019

Grupa udanie rozpoczyna 2019 r. i rozszerza portfolio usług

R22 kontynuuje proces rozwoju i optymalizacji oferty oraz rozszerza portfolio narzędzi. Grupa stawia na najbardziej marżowe produkty, zarówno w obszarze hostingu i domen, jak i rozwiązań automatyzujących biznes, w szczególności komunikację i sprzedaż. W I kwartale Grupa z sukcesem wprowadziła na rynek rozwiązanie w zakresie wiadomości mobile push, które pozwala na optymalizację kosztów komunikacji marketingowej i transakcyjnej w firmach.

– „Segment omnichannel ma za sobą bardzo udany kwartał, zarówno w wymiarze wynikowym, jak i produktowym. Udało nam się przełożyć doświadczenia w zakresie optymalizacji oferty z usług hostingowych do narzędzi automatyzujących komunikację. Działania te pozwalają generować nam lepsze marże, a naszym klientom efektywniej korzystać z naszej oferty.” – tłumaczy Jakub Dwernicki, prezes R22.

W I kwartale 2019 r. premierę miało kolejne rozwiązanie Grupy w zakresie automatyzacji komunikacji – moduł służący do wysyłki wiadomości mobile push. Narzędzie umożliwia integrację kanałów e mail, Push i SMS oraz tworzenie scenariuszy automatycznych wysyłek, co pozwala na optymalizację budżetu na promocję oraz personalizację komunikacji.

– „Prowadzimy intensywne działania w zakresie budowania ARPU poprzez optymalizację oferty oraz konsekwentny wzrost wolumenu komunikatów transakcyjnych i marketingowych. Jednocześnie powiększamy bazę klientów, dzięki czemu spodziewamy się istotnej poprawy wyników w najbliższych miesiącach. Dodatkowo sprzyjają nam zmiany rynkowe, w tym dynamiczny wzrost e-commerce oraz wzajemne przenikanie się kanałów dotarcia do klientów.” – komentuje Tomasz Pakulski, dyrektor zarządzający spółki Vercom SA.

System Redlink Mobile Push ma intuicyjny panel, który pozwala marketerom przygotować i wysyłać powiadomienia bez wsparcia programistycznego, jednocześnie umożliwiając budowanie bardziej rozbudowanych powiadomień multimedialnych oraz interaktywnych.

– „Skupiamy się na najbardziej rentownych i perspektywicznych produktach. Nasza strategia i działania przynoszą efekty, które powinny być widoczne już w wynikach za I kwartał oraz kolejnych okresach” – dodaje Jakub Dwernicki.

W I półroczu 2018/2019 r. obr. (rozpoczynającego się 1 lipca 2018 r.) Grupa R22 osiągnęła 34 proc. wzrostu przychodów do 68,3 mln zł oraz 6,9 mln zł zysku netto (wzrost o 35 proc.). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 4,9 mln zł i był o 57 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wyniki za III kwartał R22 opublikuje 20 maja 2019 r.

Więcej informacji o rozwiązaniu Redlink Mobile Push: https://www.redlink.pl/mobile-push/