[AKTUALNOŚCI]

R22 przed czasem spłaciła pożyczki zaciągnięte w PFR TFI

October 20, 2022

Notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, dynamicznie rosnąca grupa technologiczna – R22 – dokonała przedterminowej spłaty pożyczek w łącznej kwocie 3 mln EUR, zaciągniętych w 2018 roku w Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Środki z pożyczki zostały przeznaczone na szereg przejęć na rynku rumuńskim i chorwackim w latach 2018-2019. Przez ostatnie cztery lata Grupa przejęła dziewięć zagranicznych spółek hostingowych. Wcześniejsza spłata długu jest efektem lepszych – od zakładanych przez spółkę – przepływów operacyjnych.

– Kiedy debiutowaliśmy na GPW, w grudniu 2017 roku, R22 działała jedynie w Polsce, teraz jesteśmy w 180 krajach. To ogromny przeskok, który zaplanowaliśmy kilka lat temu. Od 5 lat stawiamy na ekspansję zagraniczną. Decyzja o współpracy z PFR TFI okazała się strzałem w dziesiątkę. Pożyczone środki pozwoliły nam rozwinąć skrzydła i wejść na rynki globalne, w pierwszej kolejności do Chorwacji i Rumunii – mówi Jakub Dwernicki, prezes zarządu R22.

Skuteczna realizacja przejęć w ostatnich latach sprawiła, że obecnie ponad 40 proc. przychodów Grupy pochodzi z rynków innych niż Polska.

– Czujemy się pewnie na międzynarodowym rynku. Jesteśmy liderem w Rumunii i numerem dwa na rynku chorwackim. W 2018 roku nasza pozycja była zupełnie inna. W tamtym okresie potrzebowaliśmy partnera, który da nam większe poczucie bezpieczeństwa w realizacji naszych planów ekspansji, uwiarygodni naszą działalność i zapewni bezpieczeństwo potencjalnych transakcji. PFR TFI spełnił te oczekiwania w 100 proc. Z uwagi na dynamiczny rozwój Grupy na rynkach zagranicznych, w oczywisty sposób rola Funduszu ulegała zmianie. Czujemy wdzięczność za pomoc jaką otrzymaliśmy na początku naszej “międzynarodowej” drogi. Jednocześnie cieszymy się, że z uwagi na wysoką rentowność podmiotów operujących na rynkach chorwackim i rumuńskim oraz lepszych od zakładanych przez spółkę przepływów operacyjnych, możemy spłacić zaciągnięty dług dwa lata wcześniej niż wynika to z zapisów umowy – dodaje Jakub Dwernicki.

Roczne przychody spółek z Grupy R22 na rynku rumuńskim i chorwackim wyniosły w ubiegłym roku ponad 30 mln zł, co stanowiło ok. 10 proc. przychodów Grupy R22 ogółem. W ciągu czterech lat działalności w Rumunii i Chorwacji R22 z sukcesem wdrożyła tam swoją technologię, szeroko rozumiany know-how i standardy organizacyjne.

– Patrząc na drogę, jaką przeszła Grupa R22 na międzynarodowych rynkach, widzimy, że odważna i przemyślana decyzja o rozpoczęciu ekspansji kapitałowej, którą firma podjęła kilka lat temu, przyniosła wymierne rezultaty. Jako Fundusz Ekspansji Zagranicznej towarzyszyliśmy Grupie R22 w jej pierwszych inwestycjach zagranicznych. W sumie zrealizowaliśmy wspólnie przejęcia na dwóch rynkach, co potwierdza, że na współpracę patrzymy długofalowo i aktywnie wspieramy polskich przedsiębiorców w realizacji strategii internacjonalizacji. Jako partner finansowy w inwestycjach zagranicznych pomagamy pokonać jedną z kluczowych barier w ekspansji, jaką jest dostęp do kapitału. Oferując stabilne finansowanie, dopasowane do potrzeb i możliwości inwestora, umożliwiamy przeniesienie biznesu na wyższy poziom. Zależy nam na tym, by polskie firmy, podobnie jak Grupa R22, dynamicznie się rozwijały oraz dywersyfikowały swoją działalność. Dzięki temu konsolidują się przychody, wzrasta zatrudnienie, to zaś buduje całą gospodarkę – mówi Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI.

R22, poprzez bogatą ofertę 360°, kompleksowo wspiera małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w ich obecności w Internecie, automatyzacji procesów biznesowych, komunikacji, marketingu i sprzedaży. Portfolio Grupy koncentruje się na skalowalnych produktach w modelu abonamentowym. R22 dostarcza produkty w ramach całego łańcucha wartości – od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Celem Grupy jest dalszym dynamiczny wzrost przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Grupa spodziewa się, że w krótkim terminie ponad połowa przychodów będzie pochodzić spoza Polski.