[AKTUALNOŚCI]

R22 liderem rynku hostingu i domen w Rumunii

September 28, 2018

R22, notowany na GPW holding spółek technologicznych, zawarł umowy nabycia dwóch kolejnych spółek rumuńskich i osiągnął pozycję lidera w tym kraju. Przejęte spółki, działające pod markami mxHost i xServers, należą do pięciu największych podmiotów w branży na lokalnym rynku. Dzięki realizacji trzech akwizycji o łącznej wartości 5,3 mln EUR, Grupa posiada 15 proc. udziałów w rynku. Jednocześnie R22 planuje kolejne akwizycje, które pozwolą na umocnienie pozycji lidera w Rumunii i wzrost udziału do poziomu 20 proc. do końca roku, a docelowo do ponad 30 proc.

Łącznie mxHost, xServers i Gazduire Web obsługują obecnie około 30 tys. klientów i ponad 50 tys. domen. W swojej ofercie posiadają m.in. usługi hostingowe, domeny, certyfikaty SSL i serwisy dedykowane. Przejęte podmioty są w dobrej kondycji finansowej i generują zyski na poziomie netto.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami właśnie finalizujemy zakup dwóch kolejnych spółek rumuńskich. Dzięki realizacji tych transakcji zdobyliśmy pozycję lidera w branży. Patrzymy jednak na kolejne firmy, które dobrze pasują do naszego modelu rozwoju i wpisują się w przyjętą strategię. Przejmujemy wyłącznie rosnące, dobrze funkcjonujące podmioty, dzięki temu możemy uzyskać obustronne synergie. – mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

Działalność hostingowa Grupy na rynku rumuńskim będzie prowadzona przez spółkę celową H88 Hosting S.R.L., która posiada 100% udziałów w Gazduire Web S.R.L. i S.C. Web Class S.R.L. (xServers) oraz 60% udziałów w S.C. NET DESIGN S.R.L. (mxHost). Działalnością operacyjną H88 w Rumunii będą zarządzać lokalni menedżerowie. Akwizycje zostaną sfinansowane z środków własnych oraz finansowania dłużnego. Obecnie Grupa finalizuje proces pozyskania finansowania zewnętrznego, zgodnie z podpisanymi umowami, płatność za przejmowane spółki ma nastąpić do 15 października.

– Rynek rumuński można porównać do polskiego sprzed 5 lat, gdzie w branży było jeszcze wiele miejsca do zagospodarowania. W Rumunii z roku na rok oczekiwany jest wzrost organiczny na poziomie 20 proc., a tamtejszy rynek jest bardzo rozdrobniony, co dodatkowo uzasadnia realizację procesów akwizycyjnych. Z perspektywy R22 to naturalny krok w procesie rozwoju Grupy, czyli rozpoczęcie ekspansji zagranicznej w obszarze hostingu poprzez powtórzenie udanego modelu rozwoju z rodzimego rynku. – komentuje Jakub Dwernicki, prezes R22.

Wielkość rynku rumuńskiego określana jest na ¼ rynku polskiego. Ze względu na niskie nasycenie, oczekuje się, że w najbliższych latach utrzyma się dynamika wzrostu na poziomie 20 proc. rocznie. Dodatkowo od 2018 r. domeny w Rumunii są sprzedawane w znanym w Polsce modelu rocznych odnowień, zamiast w modelu wieczystym. Z tego tytułu oczekiwany jest skokowy wzrost wartość rynku domen o ok. 30 proc. Rumunia to nie jedyny kraj, w którym Grupa chciałaby rozwijać swoją działalność.

– Patrzymy również na inne rynki z naszego regionu. Celujemy w rozwijające się gospodarki, gdzie mamy szansę zarówno na wzrost organiczny, jak i konsolidację. Niektóre kraje, ze względu na wielkość są często poza zainteresowaniem globalnych liderów, a ich rozdrobnienie sprawia, że możemy powielić sprawdzone metody rozwoju, poprzez integrację kilku spółek i generowanie synergii przychodowych i kosztowych. – dodaje Jakub Dwernicki.

Grupa posiada dedykowany zespół ds. akwizycji oraz specjalny, przeznaczony do integracji podmiotów. Pomyślność zrealizowanych przejęć wynika z odpowiedniego podejścia do ludzi, czerpania wiedzy z ich doświadczenia i dobrego zarządzania tym kapitałem. Każda z przejmowanych spółek posiada dużą, zdywersyfikowaną bazę klientów.

Projekt konsolidacji rynku rumuńskiego stanowi powtórzenie działań i dokonań Grupy na rynku polskim, gdzie silna pozycja w TOP3 największych graczy została zdobyta dzięki akwizycji i połączeniu w jeden organizm kilku mniejszych podmiotów. Grupa R22 planuje dalsze projekty na pozostałych rynkach CEE zarówno w obszarze hostingu jak i omnichannel communication.