[AKTUALNOŚCI]

R22 kontynuuje dynamiczny wzrost wyników. Grupa zbudowała kompleksową ofertę wspierającą obecność firm w Internecie oraz komunikację z klientami

November 20, 2018

Technologiczna grupa R22 osiągnęła w I kwartale 2018/2019 roku obrotowego 31,0 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 34,5 proc. względem ubiegłego roku. Znormalizowany wynik EBITDA wyniósł 8,1 mln zł, a zysk netto 3,7 mln zł – wzrost o 27,8 proc. W I kwartale Grupa rozpoczęła zagraniczną ekspansję na rumuńskim rynku, poprzez przejęcie trzech spółek hostingowych oraz zainwestowała w Appchance, a już w II kwartale sfinalizowała umowę inwestycyjną w globalne narzędzie marketing automation User.com.

Konsekwentny wzrost wyników Grupy R22 to efekt zarówno organicznego rozwoju, jak i realizowanych akwizycji. W I kwartale Grupa kontynuowała prace w zakresie zwiększenia bazy klientów i generowanego ARPU, m.in. poprzez optymalizację oferty i zwiększenia sprzedaży usług dodatkowych. Efektem tych działań, poza wzrostem wyników, jest wyraźny wzrost jakości obsługi i satysfakcji klientów. W październiku 2018 r. wskaźnik NPS dla segmentu hostingu wyniósł rekordowe 56 punktów, co oznacza wzrost o 31 punktów w ciągu roku.

– „Dzięki rozwojowi organicznemu oraz realizowanym w ostatnich latach akwizycjom, zbudowaliśmy silną grupę technologiczną z kompleksowym portfolio usług i narzędzi wspierających firmy w obecności w Internecie i komunikacji z klientami. Efekty naszej strategii już widać w dynamicznie rosnących wynikach, ale cały czas intensywnie pracujemy nad rozwojem i maksymalizacją wartości Grupy.” – mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

Grupa R22 rozpoczęła działalność na rumuńskim rynku hostingu i domen, gdzie dzięki przejęciu spółek działających pod markami mxHost, xServers i Gazduire Web uzyskała pozycję lidera, z ponad 15 proc. udziałem. Akwizycje finansowane są długiem bankowym oraz podporządkowaną pożyczka z Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN, zarządzanego przez PFR TFI.

– „Już teraz mamy silną pozycję na rynku rumuńskim, którą chcemy dalej umacniać dzięki działaniom organicznym, integracji przejętych spółek i sprzedaży komplementarnych usług wielokanałowej komunikacji. Planujemy również kolejne akwizycje, z których jedna ma szansę sfinalizować się jeszcze w tym roku. Kolejne to raczej cel średnioterminowy i niewykluczone, że wcześniej pojawimy się na nowym rynku w regionie.” – komentuje Jakub Dwernicki.

W pierwszych miesiącach nowego roku obrotowego Grupa przeprowadziła dwie inwestycje w młode, dynamicznie rozwijające się spółki: User.com oraz Appchance. Dzięki nim R22 rozszerzyła swoje portfolio i kompetencje w obszarze technologii mobilnych oraz marketing automation.

– „Inwestycje w User.com i Appchance otwierają przed nami drogę rozwoju skalowalnych narzędzi o globalnym potencjale sprzedaży. W przypadku User.com to rozwiązanie z sukcesem sprzedawane na globalnym rynku. Spółka osiąga 200 tys. miesięcznych powtarzalnych przychodów, a 75 proc. klientów pochodzi spoza Polski.” – dodaje Jakub Dwernicki.

Z usług Grupy R22 w Polsce i Rumunii korzysta łącznie około 240 tys. klientów. 80 proc. z nich stanowią firmy – zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, które korzystają m.in. z oferty hostingowej, domen, marketing automation, komunikacji SMS, mobile i e-mail, jak i duże przedsiębiorstwa, otrzymujące dodatkowo wsparcie w zakresie prowadzenia programów lojalnościowych, masowych i efektywnych wysyłek komunikatów oraz infrastruktury serwerowej.