[AKTUALNOŚCI]

R22 dynamicznie rośnie i osiąga rekordowe wyniki

September 5, 2019

R22 wypracowała rekordowe wyniki, dynamicznie poprawiając przychody i zysku. W 2018/2019 r. Grupa osiągnęła 145,6 mln zł przychodów i istotnie poprawiła rentowność. Zysk EBITDA wyniósł 37,9 mln zł, co oznacza wzrost o 39%, a zysk netto 16,7 mln zł, czyli aż 59% więcej niż rok wcześniej. Jeszcze szybciej wzrosły wyniki w samym IV kwartale, w którym dynamika wzrostu EBITDA przekroczyła 50%, a zysku netto 70%. Grupa kontynuuje międzynarodową ekspansję oraz rozwija portfolio usług i narzędzi automatyzujących procesy biznesowe.

Rok 2018/2019 był okresem bardzo dynamicznego rozwoju R22 zarówno w ujęciu biznesowym, jak i finansowym. Grupa osiągnęła pierwsze sukcesy w budowie lidera rynku Europy Środkowo-Wschodniej. R22 dzięki serii przejęć zdobyła i umocniła pozycję lidera na rumuńskim rynku hostingu i domen oraz przejęła wicelidera rynku chorwackiego. R22 zainwestowała również w perspektywiczne spółki technologiczne z własnymi rozwiązaniami o globalnym potencjale komercjalizacji – User.com oraz Blugento. Równolegle do wzrostu skali działalności i przekroczenia poziomu 250 tys. klientów, Grupa prowadziła działania w zakresie optymalizacji oferty oraz budowy synergii, których efektem jest wzrost ARPU i istotna poprawa rentowności.

– Jesteśmy dumni z wyników osiągniętych w IV kwartale i całym roku. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki, które są efektem intensywnej pracy nad wzrostem przychodów oraz optymalizacją oferty, jak również międzynarodowej ekspansji. Potwierdzeniem słuszności i skuteczności realizowanej strategii, jest wzrost nie tylko przychodów, ale i rentowności, a co za tym idzie dynamiczny wzrost zysków Grupy. Widać to zarówno w obszarze hostingu, jak i omnichannel communication, w którym zysk EBITDA w samym IV kwartale wzrósł prawie dwukrotnie. – mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

W IV kwartale Grupa R22 osiągnęła 40,1 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 31% r/r. Wynik EBITDA wyniósł 10,8 mln zł i był o 51% wyższy niż rok wcześniej, a zysk netto 4,9 mln zł, po wzroście o 74%. Wyniki IV kwartału nie obejmują wszystkich spółek rumuńskich oraz chorwackiego Avalona, których konsolidacja rozpoczęła się w lipcu br. W IV kwartale wynik EBITDA segmentu omnichannel communication wzrósł o ponad 75% r/r i wyniósł 4,5 mln zł, przy wzroście przychodów o 29% r/r do 19,2 mln zł, a w segmencie hostingu wynik EBITDA wzrósł o 64% do 5,6 mln zł, przy wzroście przychodów o 55%. Jednocześnie, pomimo nakładów inwestycyjnych związanych z przejęciami, Grupa zmniejszyła zadłużenie netto względem EBITDA do poziomu 1,5x (1,3x z wyłączeniem pożyczki podporządkowanej od Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN). W całym roku R22 wypracowało 10,3 mln zł nadwyżki gotówkowej.

– Naszym celem jest utrzymanie tempa wzrostu i rozwój na kolejnych rynkach, przy jednoczesnym rozwoju oferty produktowej, oferowaniu kompleksowych narzędzi w zakresie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych. W ciągu 2 lat chcemy podwoić skalę biznesu, co możliwe jest dzięki rozwojowi organicznemu oraz przejęciom na kolejnych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. – dodaje Jakub Dwernicki.

W IV kwartale 2018/2019 r. obr. Grupa podpisała umowy przejęcia trzech spółek rumuńskich, dzięki czemu umocniła się na pozycji lidera, osiągając prawie 25 proc. udziału w rynku hostingu i domen oraz przejęciu wicelidera rynku chorwackiego, posiadającego prawie 17 proc. udziałów. Obecnie R22 prowadzi rozmowy w zakresie przejęć na kolejnych rynkach, jednocześnie nie wykluczając wejścia na wybrane rynki poprze organiczna budowę pozycji.

– Najważniejszą transakcją w obszarze hostingu był jednak wykup mniejszościowych akcji H88. To dla nas strategiczny krok w ujęciu korporacyjnym i inwestycyjnym. Przy atrakcyjnej wycenie nabywamy udziały w najdynamiczniej rozwijającym się podmiocie na polskim rynku hostingu i domen, z rosnącą międzynarodową ekspozycją. – komentuje Jakub Dwernicki.

W marcu 2019 r . R22 podpisała umowę wykupu mniejszościowych udziałów w segmencie hostingu. Transakcja o łącznej wartości 13,6 mln euro została zaplanowana na dwa etapy – pierwszy został zrealizowany 1 lipca 2019 r, a drugi zostanie zrealizowany do 11 lutego 2020 r.