[AKTUALNOŚCI]

Prawie dwukrotny wzrost kwartalnego zysku netto R22

May 20, 2019

Grupa R22 osiągnęła rekordowe wyniki finansowe w III kwartale 2018/2019 r. obr., poprawiając zarówno przychody, jak i marżowość. Przychody wzrosły o 28 proc. i wyniosły 37,3 mln zł, skorygowana EBITDA wzrosła o 51 proc. i po raz pierwszy wyniosła ponad 10 mln zł, a zysk netto wyniósł 49 mln zł i był o 90 proc. wyższy niż rok wcześniej. Grupa kontynuuje międzynarodową ekspansję oraz rozwija portfolio usług i narzędzi automatyzujących procesy biznesowe.

Rok 2018/2019 jest okresem dynamicznego rozwoju R22 – zarówno w ujęciu operacyjnym, jak i finansowym. W tym czasie Grupa zdobyła pozycję lidera na rumuńskim rynku hostingu i domen, zainwestowała w perspektywiczne spółki technologiczne – User.com i Appchance, a z usług Grupy po raz pierwszy w historii korzystało ponad 250 tys. klientów. Równolegle do wzrostu skali działalności zespół prowadzi prace nad optymizacją oferty i budową synergii, co prowadzi do wzrostu ARPU i marżowości.

– Konsekwentnie pracujemy nad rozwojem Grupy, czego efektem są bardzo dobre dane finansowe. Poza kontynuacją wzrostu przychodów możemy pochwalić się rosnącą rentownością. Dzięki temu w III kwartale, po raz pierwszy w historii, wypracowaliśmy ponad 10 mln zł kwartalnej EBITDA. Na uwagę zasługuje również wysoki poziom generowanej gotówki, który umożliwia nam dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. – mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

W III kwartale Grupa osiągnęła prawie 3 mln zł nadwyżki gotówkowej. Wyniki Grupy charakteryzuje wysoka konwersja zysku EBITDA do przepływów z działalności operacyjnej, która w III kwartale wyniosła prawie 100 proc. Jednocześnie Grupa poprawia wskaźnik dług netto / EBITDA, który na dzień 31 marca 2019 r. wynosił 1,6 (1,4 z wyłączeniem długu podporządkowanego).

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 31 marca 2019 r., Grupa osiągnęła 105,5 mln zł przychodów i 27,1 mln zł skorygowanej EBITDA – wzrost o ponad 30 proc. Zysk netto wzrósł o ponad 50 proc. do 11,9 mln zł, a zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 71 proc. i wyniósł 8,3 mln zł.

R22 kontynuuje ekspansje zagraniczną i buduje lidera rynku hostingu i domen w Europie Środkowo-Wschodniej. 17 maja br. Grupa poinformowała o trzech kolejnych transakcjach o łącznej wartości 4,2 mln euro, które zostaną sfinansowane kredytem bankowym. Dzięki nim R22 umocniła się na pozycji lidera, dystansując pozostałych rynkowych graczy i osiągając prawie 25 proc. udziałów w lokalnym rynku. Łącznie rumuńskie spółki obsługują ponad 50 tys. klientów.

– Naszym celem jest utrzymanie tempa wzrostu i rozwój na kolejnych rynkach. W ciągu 2 lat chcemy podwoić skalę biznesu, co możliwe jest dzięki rozwojowi organicznemu oraz przejęciom na kolejnych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. – dodaje Jakub Dwernicki.

W marcu br. R22 podpisała umowę wykupu mniejszościowych udziałów w segmencie hostingu. Transakcja o łącznej wartości 13,6 mln euro zostanie przeprowadzona w dwóch etapach – pierwszy do końca czerwca i drugi maksymalnie do 11 lutego 2020 r.