[AKTUALNOŚCI]

Prawie 300 mln zł przychodów Grupy R22 w 2021 r.

March 24, 2022

Grupa R22 kontynuuje dynamiczny rozwój, zwiększając skalę działalności oraz osiągane wyniki finansowe. W ubiegłym roku przychody wzrosły o 33 proc. do 296,6 mln zł, a skorygowana EBITDA zwiększyła się o 26 proc. do 77,2 mln zł. Skorygowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej był o 28 proc. większy niż rok wcześniej i wyniósł 28,9 mln zł, czyli 2,06 zł na jedną akcję. Dynamiczny wzrost wyników Grupy wspierany jest przez korzystne trendy rynkowe w zakresie cyfryzacji i automatyzacji gospodarki oraz ekspozycję na szybko rosnącą branżę e‑commerce.

– Ubiegły rok w Grupie R22 obfitował w wiele ważnych momentów i udanych działań rozwojowych. Najbardziej widocznym wydarzeniem było z pewnością IPO i giełdowy debiut Vercom, ale warto wyróżnić również nasze nowe inwestycje. Dołączenie do Grupy spółek SellIntegro, Zenbox, Freshmail oraz PushPushGo przyczyniło się do istotnego zwiększenia bazy klientów i poszerzenia oferty produktowej, w szczególności w obszarze e-commerce. Wpływ na dynamiczny wzrost wyników miały również skuteczne działania na obecnej bazie klientów. – komentuje Jakub Dwernicki, prezes R22.

Skorygowana EBITDA segmentu cyber_Folks wzrosła w 2021 r. aż o 32 proc. r/r do 40 mln zł, co było możliwe dzięki 11 proc. wzroście przychodów oraz wyraźnemu wzroście rentowności segmentu. Jest to efektem przeformatowania bazy klientów – przy zbliżonej rok do roku liczbie klientów zdecydowanie więcej jest tych aktywnie korzystających z oferty, w szczególności z branży e‑commerce.

Grupa cyber_Folks obsługuje już ponad 40 tys. sklepów internetowych. To ważny dla nas segment, który charakteryzuje się wyższym stopniem wykorzystania oferty oraz większym potencjałem dalszego wzrostu. Systematycznie rozszerzamy naszą ofertę w tym obszarze – zarówno poprzez rozwój nowych produktów, jak i poprzez inwestycje – m.in. zrealizowana w ubiegłym roku inwestycja w SellIntegro. – komentuje Jakub Dwernicki.

Dynamicznie rośnie również skala działalności Profitroom. W 2021 r. wartość rezerwacji hotelowych dokonanych za pośrednictwem tej platformy wyniosła 716,7 mln zł, co oznacza wzrost o 60 proc. r/r. Przełożyło się to na 38,2 mln zł przychodów oraz 8,9 mln zł EBITDA, co stanowi prawie 3-krotny wzrost względem roku 2020 r. Obecnie Profitroom koncentruje się na działaniach zwiększających skalę działalności i generowanych przychodów, w szczególności poprzez ekspansję zagraniczną w krajach hiszpańskojęzycznych.

– Intensywnie pracujemy nad rozwojem naszej Grupy, w głównie w obszarze rozwiązań technologicznych i usług dla e-commerce. Jest to dla nas szczególnie ważne, ze względu na dynamiczny wzrost tego rynku oraz możliwość zaproponowania klientom tego segmentu szeregu usług dodatkowych i wsparcie ich w rożnych aspektach prowadzenia biznesu. Wspomniane wcześniej transakcje wzmacniają nasze wysiłki w zakresie wzrostu organicznego. Nasza Grupa opiera się na trzech głównych filarach: Grupa cyber_Folks, Grupa Vercom i segment SaaS. – podsumowuje Jakub Dwernicki.