[AKTUALNOŚCI]

Ponad 50 proc. wzrostu zysku netto R22 w II kwartale 2020 r.

August 18, 2020

Notowana na GPW grupa technologiczna R22 osiągnęła w II kwartale 2020 r. rekordowe wyniki finansowe. Kwartalne przychody po raz pierwszy przekroczyły 50 mln zł i wyniosły 52,9 mln zł, a zysk EBITDA ponad 14 mln zł. Zysk netto wzrósł o 55 proc. do 7,5 mln zł, a jeszcze mocniej wzrósł zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej. Wyniósł on 5,7 mln zł i był o 74 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Dynamiczny wzrost wyników to zasługa poprawy efektywności działalności w wyniku optymalizacji oferty, pozyskania nowych klientów oraz wzrostu ARPU. W minionym kwartale Grupa obserwowała wzmożone zainteresowanie narzędziami ułatwiającymi cyfryzację procesów biznesowych oraz komunikację online.

– Za nami kolejny rekordowy kwartał. Myślę, że przyzwyczailiśmy do tego naszych inwestorów. Miniony okres był jednak wyjątkowym okresem ze względu na epidemię koronawirusa. Spowodowała istotne zmiany w naszej działalności operacyjnej, już w marcu wdrożyliśmy dla całej Grupy możliwość pracy zdalnej. Jednak nie miała istotnego wpływu na sam biznes, jeśli już to umiarkowanie pozytywny, ponieważ obserwowaliśmy rekordowe zainteresowanie wysyłką SMS-ów i maili. W średnim terminie widzimy przyspieszanie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz większy nacisk na komunikację online. Sprzyja nam też rosnący rynek e-commecre, a wraz z nim m.in. branża logistyczna. – mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

Na początku kwietnia spółka uruchomiła nową markę cyber_Folks w celu unifikacji wszystkich marek hostingowych R22 działających na różnych rynkach. W minionym kwartale nastąpił rebranding linuxpl.com oraz kampania promocyjna. Jeszcze w tym roku Grupa planuje rebranding kolejnej marki.

– Uruchomienie marki cyber_Folks to nie tylko unifikacja marek, ale także strategiczna zmiana komunikacji usług hostingowych. Chcemy być dla naszych klientów partnerem i doradcą w cyfryzacji biznesów. Już wcześniej wyróżnialiśmy się wysoką jakością usług, teraz możemy efektywnie to wykorzystać w dotarciu do nowych klientów. – dodaje Jakub Dwernicki.

W II kwartale 2020 r. (IV kwartale 2019/2020 r. obr.) segment hostingu Grupy osiągnął 22,4 mln zł przychodów (wzrost o 26 proc. r/r) wypracowując przy tym 7,2 mln zł zysku EBITDA. Segment omnichannel communication wzrósł o 43 proc. do 27,4 mln zł przychodów i 5,8 mln zł EBITDA.

W ujęciu narastającym za 12 miesięcy roku obrotowego (obecny rok obrotowy decyzją WZA trwa sześć kwartałów i zakończy się 31 grudnia 2020 r.) przychody segmentu hostingu wyniosły 87,7 mln zł, a skorygowana EBITDA 28,0 mln zł. W tym czasie segment omnichannel communication osiągnął 93,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 44 proc. r/r, a skorygowana EBITDA wyniosła 22,7 mln zł i była o 69 proc. wyższa niż rok wcześniej.

– Kwartał za kwartałem kontynuujemy ścieżkę stabilnego wzrostu Grupy, mogąc się pochwalić coraz to lepszymi wynikami. Wzrosty notują również nasze spółki stowarzyszone, w które zainwestowaliśmy z opcja przejęcia kontroli w kolejnych latach. Sprzyjają im obecne trendy rynkowe, w tym rosnący rynek e-comemrce czy wzrost krajowego ruchu turystycznego w przypadku Profitroom. – komentuje Jakub Dwernicki.

W II kwartale 2020 r. przychody Profitrrom wyniosły 5,2 mln zł. Negatywnie wpłynął na nie początkowy okres epidemii i wprowadzenie tzw. lockdownu. Równolegle spółka wdrożyła intensywny program oszczędności, który umożliwił osiągnięcie zysku netto w minionym kwartale. Jednak od czerwca spółka notuje wzrost przychodów r/r, a w samym lipcu wyniosły one niemal 3 mln zł i były wyższe r/r o 19 proc. User.com w II kwartale 2020 r. osiągnął ponad 1 mln zł przychodów, a Blugento około 850 tys. zł, co było wynikiem ponad dwukrotnie lepszym niż rok wcześniej.

W ciągu 12 miesięcy 2019/2020 roku obrotowego R22 osiągnęło 194,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, notując przy tym 54,8 mln zł znormalizowanej EBITDA i 23,2 mln zł zysku netto. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 16,8 mln zł.

(IV kwartale 2019/2020 r. obr.) segment hostingu Grupy osiągnął 22,4 mln zł przychodów (wzrost o 26 proc. r/r) wypracowując przy tym 7,2 mln zł zysku EBITDA. Segment omnichannel communication wzrósł o 43 proc. do 27,4 mln zł przychodów i 5,8 mln zł EBITDA.

W ujęciu narastającym za 12 miesięcy roku obrotowego (obecny rok obrotowy decyzją WZA trwa sześć kwartałów i zakończy się 31 grudnia 2020 r.) przychody segmentu hostingu wyniosły 87,7 mln zł, a skorygowana EBITDA 28,0 mln zł. W tym czasie segment omnichannel communication osiągnął 93,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 44 proc. r/r, a skorygowana EBITDA wyniosła 22,7 mln zł i była o 69 proc. wyższa niż rok wcześniej.

– Kwartał za kwartałem kontynuujemy ścieżkę stabilnego wzrostu Grupy, mogąc się pochwalić coraz to lepszymi wynikami. Wzrosty notują również nasze spółki stowarzyszone, w które zainwestowaliśmy z opcja przejęcia kontroli w kolejnych latach. Sprzyjają im obecne trendy rynkowe, w tym rosnący rynek e-comemrce czy wzrost krajowego ruchu turystycznego w przypadku Profitroom. – komentuje Jakub Dwernicki.

W II kwartale 2020 r. przychody Profitrrom wyniosły 5,2 mln zł. Negatywnie wpłynął na nie początkowy okres epidemii i wprowadzenie tzw. lockdownu. Równolegle spółka wdrożyła intensywny program oszczędności, który umożliwił osiągnięcie zysku netto w minionym kwartale. Jednak od czerwca spółka notuje wzrost przychodów r/r, a w samym lipcu wyniosły one niemal 3 mln zł i były wyższe r/r o 19 proc. User.com w II kwartale 2020 r. osiągnął ponad 1 mln zł przychodów, a Blugento około 850 tys. zł, co było wynikiem ponad dwukrotnie lepszym niż rok wcześniej.

W ciągu 12 miesięcy 2019/2020 roku obrotowego R22 osiągnęło 194,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, notując przy tym 54,8 mln zł znormalizowanej EBITDA i 23,2 mln zł zysku netto. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 16,8 mln zł.