[AKTUALNOŚCI]

Ponad 50 proc. wzrostu zysku netto Grupy R22 w 2020 r.

March 16, 2021

Notowana na GPW grupa technologiczna R22 wypracowała rekordowe wyniki finansowe. W samym IV kwartale 2020 r. przychody wyniosły 70,9 mln zł (+48 proc. r/r), znormalizowana EBITDA 18,4 mln zł (+36 proc. r/r), a skorygowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 5,7 mln zł (+56 proc. r/r). Dynamiczny wzrost wyników R22 to z efekt rozwoju organicznego związanego m.in. z rosnącym rynkiem e-commerce oraz cyfryzacją życia gospodarczego, jak również pierwszej zagranicznej akwizycji w segmencie CPaaS.

W całym 2020 r. kalendarzowym Grupa osiągnęła 222,7 mln zł przychodów (+31 proc. r/r), skorygowana EBITDA wyniosła 61,6 mln zł (+26 proc. r/r), a skorygowany zysk netto 22,1 mln zł (+61 proc. r/r). W związku z udanym wdrożeniem marki cyber_Folks, spółka zdecydowała o zaprzestaniu promowania marek Linuxpl.com i Hekko.pl oraz częściowym odpisaniu ich wartości. Utworzenie odpisu zmniejszyło wynik operacyjny IV kwartału 2020 r. o 2,1 mln zł, a zysk netto o 1,7 mln zł.

– Miniony rok bardzo dobrze pokazał, że rozwój Grupy R22 jest napędzany zarówno przez działania organiczne, jak i akwizycje. Konsekwentne prace optymalizacyjne i rozwojowe w obszarze dotychczasowej działalności oraz skuteczna realizacja przejęć przyczyniły się do wypracowania rekordowych wyników. – mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

W segmencie CPaaS Grupa osiągnęła 43,4 mln zł przychodów, czyli aż o 90 proc. więcej niż rok wcześniej. Znormalizowany wynik EBITDA wyniósł 8,9 mln zł i był o 50 proc. wyższy r/r. Od IV kwartału Grupa konsoliduje wyniki przejętej we wrześniu czeskiej spółki ProfiSMS, która w minionym kwartale osiągnęła 12,5 mln zł przychodów i 2,2 mln zł zysku EBITDA.

– Podwojenie przychodów w segmencie CPaaS to mniej więcej po równo efekt działań organicznych oraz akwizycji ProfiSMS. To pierwsza międzynarodowa akwizycja przeprowadzona przez Vercom. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, ze to był dobry krok, dlatego nie wykluczamy realizacji kolejnych przejęć. Chcemy też zwiększyć rentowność czeskiej spółki, głównie dzięki dodatkowej sprzedaży wyżej marżowych usług jak mail czy push. – komentuje Jakub Dwernicki.

W segmencie hostingu Grupa osiągnęła 22,8 mln zł przychodów, czyli o 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Znormalizowany wynik EBITDA wyniósł 7,9 mln zł i był o 16 proc. wyższy r/r. W 2020 r. Grupa wprowadziła na rynek markę cyber_Folks, pod którą jest już ponad 100 tys. klientów. Dotychczas rebranding dotyczył marek Linuxpl.com oraz Hekko, w 2021 r. planowane jest dołączenie kolejnych marek.

– Wychodzimy poza schemat firmy hostingowej, w kierunku dostarczania dodatkowej wartości dla klienta. To podejście pokazaliśmy wprowadzając markę cyber_Folks na rynek. W tym roku będziemy ją dalej rozwijać, zastępując nią kolejne starsze marki. Pierwsze efekty tych działań widać w bardzo dobrych wynikach osiągniętych w całości dzięki działaniom na dotychczasowej grupie klientów oraz organicznego pozyskania nowych klientów. W perspektywie najbliższych kwartałów chcemy utrzymać podobne tempo wzrostu organicznego, nie wykluczamy też akwizycji. – dodaje Dwernicki.

Marka cyber_Folks została wprowadzona na bazie działalności prowadzonej pod znakami towarowymi Linuxpl.com (od kwietnia 2020 r.) oraz Hekko.pl (od października 2020 r.). Konsekwencją decyzji o ograniczeniu dalszego promowania tych marek jest utworzenie częściowego odpisu wartości znaków towarowych Linuxpl.com oraz Hekko.pl. Utworzenie odpisu zmniejszy zysk operacyjny Grupy R22 o 2,1 mln zł oraz zysk netto o niecałe 1,7 mln zł. Odpis nie ma wpływu na wynik EBITDA i z uwagi na charakter niegotówkowy nie ma wpływy na przepływy pieniężne.

– Jesteśmy spółką technologiczną, a nasza działalność jest mocno związana z rynkiem e-commerce.
Wspieramy przedsiębiorców w obecności w internecie oraz cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych, w szczególności związanych z kontaktem z klientem. Sprzyjają nam trendy rynkowe i zmiana przyzwyczajań konsumentów. Co ważne, to przyśpieszenie widocznych od lat trendów. Chcemy dalej je skutecznie wykorzystywać i rozwijać się korzystając z obu sił napędowych
. – puentuje Jakub Dwernicki.