[AKTUALNOŚCI]

PFR TFI wspiera ekspansję R22 w Rumunii

October 3, 2018

Spółka z Grupy R22 podpisała z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, umowę pożyczki o wartości 2,1 mln euro na sfinansowanie inwestycji w rumuńskie spółki działające w obszarze hostingu i domen. To istotna część finansowania w ramach pierwszego etapu konsolidacji rynku w Rumunii. Grupa podpisała już umowy nabycia podmiotów działających pod markami mxHost, xServers oraz Gazduire Web, dzięki którym zdobyła pozycję lidera i 15 proc. udziału w rumuńskiej branży hostingu i domen. R22 prowadzi negocjacje w zakresie kolejnych transakcji, w efekcie których udział spółki w rynku wzrośnie do około 20 proc. jeszcze w 2018 r.

Do tej pory Grupa R22 nabyła udziały lub podpisała stosowne umowy ich zakupu o łącznej wartości 5,3 mln EUR. Wartość inwestycji w ramach pierwszego etapu konsolidacji rynku rumuńskiego wyniesie około 6,5 mln EUR. Poza środkami pozyskanymi od Funduszu Ekspansji Zagranicznej, Grupa sfinansuje inwestycje dzięki środkom własnym i kredytowi bankowemu.

– Możemy pochwalić się kolejnym sukcesem, jakim z pewnością jest pozyskanie renomowanego partnera, który uwierzył w nasz plan konsolidacji rumuńskiego rynku hostingu i uczestniczy w jego finansowaniu. Dzięki realizowanym transakcjom osiągnęliśmy pozycję lidera rumuńskiego rynku hostingu i domen, którą będziemy dalej umacniać. – powiedział Jakub Dwernicki, prezes R22.

Umowa pożyczki została zawarta na okres 6 lat, pożyczkobiorcą jest rumuńska spółka celowa – H88 Hosting S.R.L. ze 100% udziałem H88 S.A., pełniąca funkcję podmiotu holdingowego względem przejmowanych spółek.

– Fundusz Ekspansji Zagranicznej wspiera inicjatywy polskich firm rozpoczynających lub rozwijających przejęcia zagranicznych firm. Cieszy nas, że polscy przedsiębiorcy zdobywają coraz mocniejszą pozycję na europejskich rynkach. Plan ekspansji Grupy R22 na rynku rumuńskim wpisuje się w kryteria projektów, w które angażuje się FEZ. Wierzymy, że może to być początek owocnej współpracy przy kolejnych inicjatywach. – powiedział Piotr Kuba wiceprezes ds. inwestycyjnych PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Łącznie mxHost, xServers i Gazduire Web obsługują obecnie około 30 tys. klientów i ponad 50 tys. domen, uzyskując około 3,1 mln euro przychodów, co przy wartości rynku na poziomie 20 mln euro, daje ponad 15 proc. udziału w lokalnym rynku hostingu i domen. W swojej ofercie posiadają m.in. usługi hostingowe, domeny, certyfikaty SSL i serwisy dedykowane. Przejęte podmioty są w dobrej kondycji finansowej i generują zyski na poziomie operacyjnym i netto.

– Inwestycje w Rumunii to próba powtórzenia sukcesu H88 z polskiego rynku hostingu i domen. Rynek rumuński jest bardzo podobny do polskiego 5 lat temu i tutaj upatrujemy ogromnego potencjału do wzrostu. Struktura podmiotów w branży jest jeszcze bardzo rozdrobniona, co umożliwia konsolidację i zajęcie pozycji lidera w tym kraju. Chcemy umacniać znaczenie R22 na tym rynku poprzez rozwój organiczny, wykorzystanie synergii przejmowanych podmiotów oraz kolejne akwizycje. – tłumaczy Jakub Dwernicki.

Działalność na rynku rumuńskim będzie prowadzona przez spółkę celową H88 Hosting S.R.L., którą będą zarządzać lokalni menedżerowie, aktywnie korzystający ze wsparcia polskiego zespołu wyspecjalizowanego w realizowaniu akwizycji i integracji spółek. Grupa planuje wypracować szereg synergii wynikających z konsolidacji rynku, m.in. w obszarze back-office, obsługi klienta i współkorzystania z infrastruktury posiadanej przez poszczególne spółki. Dodatkowo Grupa R22 będzie wykorzystywać synergię z polskim segmentem hostingu, m.in. dzięki wykorzystaniu wypracowanych rozwiązań analitycznych i nowoczesnego CRM, oraz segmentem omnichannel communication, który w najbliższych miesiącach planuje ekspansję na rynek rumuński.

W ostatnich latach rumuński rynek hostingu i domen rósł w średnim tempie około 20 proc. rocznie. Oczekuje się, że wzrost ten będzie kontynuowany na przestrzeni najbliższych lat. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi wartości rynku jest zmiana modelu sprzedaży domen na znany w Polsce model rocznych odnowień, w miejsce obowiązującego jeszcze w ubiegłym roku modelu wieczystej sprzedaży.