[AKTUALNOŚCI]

Kolejny rekordowy kwartał R22 – Prawie 30 proc. wzrostu przychodów i ponad 70 proc. wzrostu zysku netto

February 25, 2020

R22 kontynuuje dynamiczny wzrost skali biznesu oraz poprawia efektywność działalności i rentowność spółki. W II kwartale 2019/2020 r. obr. Grupa osiągnęła 47,8 mln zł przychodów – wzrost o 28 proc. r/r, notując przy tym 13,6 mln zł znormalizowanej EBITDA oraz 5,5 mln zł zysku netto – wzrost o 73 proc. r/r. Jeszcze mocniej rośnie zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, który był o 81 proc. wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 3,8 mln zł.

Dynamiczny wzrost wyników to przede wszystkim efekt organicznych działań w zakresie pozyskania nowych klientów oraz wzrostu ARPU. Przełożyło się to zarówno na wzrost przychodów, jak i rentowności, co szczególnie widać w wynikach segmentu omnichannel communication, którego przychody wzrosły o 40 proc. r/r, a wynik EBITDA aż o 103 proc. r/r do 5,9 mln zł

– Kolejny kwartał kontynuujemy trend wzrostowy i możemy pochwalić się rekordowymi wynikami. To efekt skutecznej pracy całego zespołu R22, w szczególności w obszarze sprzedaży, którego aktywne działania doprowadziły do zwiększenia sprzedaży do obecnych klientów oraz pozyskania nowych. Co warte podkreślenia, wzrost wyniku z I kwartału na II kwartał roku obrotowego został wypracowany na tej samej bazie – bez realizacji istotnych akwizycji. W tym okresie przychody wzrosły o 7 proc. kw/kw, a zysk netto o 13 proc. kw/kw. – komentuje Jakub Dwernicki, prezes R22.

Strategią R22 jest zapewnienie klientom wsparcia ich obecności w Internecie oraz automatyzacja procesów biznesowych, przede wszystkim komunikacji, marketingu i sprzedaży. Technologiczna Grupa konsekwentnie rozwija portfolio usług i narzędzi obejmujących hosting, domeny, wielokanałową komunikację, jak i nowe rozwiązania w modelu SaaS, które są rozwijane w ramach Grupy oraz dołączają do niej dzięki realizowanym inwestycjom w zewnętrzne podmioty.

W ostatnich tygodniach R22 sfinalizowała inwestycję w Profitroom – twórcę rozwiązania e‑commecre dla hoteli, które pozwala im sprzedawać pokoje przez własną stronę internetową, a dodatkowo automatyzuje liczne procesy biznesowe umożliwiając m.in. efektywne zarządzanie kanałami sprzedaży internetowej, relacjami z klientem oraz obsługę płatności internetowych.

– Realizowane inwestycje w dynamicznie rozwijające się spółki działające w modelu SaaS, idealnie wpisują się w naszą strategię wspierania obecności firm w Internecie oraz automatyzacji procesów biznesowych. Nowe inwestycje to również ważny krok w naszym międzynarodowym rozwoju i zabezpieczenie dynamiki wzrostów w długim terminie. Mamy ambitne plany wobec tych projektów zarówno w 2020 r., jak i w kolejnych latach. Wierzymy, że w perspektywie najbliższych lat powinny one utrzymać dynamikę wzrostu na poziomie około 40-50 proc. rocznie. – dodaje Jakub Dwernicki.

Cechą wspólną inwestycji R22 w spółki działające w modelu SaaS (User.com, Blugento i Profitroom) są klienci zagraniczni i wynikający z obecności na tych rynkach potencjał skali. To właśnie międzynarodowy rozwój oraz organiczna rozbudowa produktów są priorytetem tych firm na 2020 r. Profitroom celuje w kraje Europy Zachodniej oraz Azję, a priorytetem na ten rok jest otwarcie biura w Niemczech i umocnienie tam pozycji rynkowej. Blugento, pod marką Zento Shop, chce rozwinąć sprzedaż na rynku francuskim, niemieckim oraz polskim – m.in. korzystając z bazy klientów R22. Do tej pory zdecydowana większość klientów stanowiły spółki rumuńskie.

W II kwartale roku obrotowego, segment hostingu R22 osiągnął 21,5 mln zł przychodów oraz 6,8 mln zł zysku EBITDA, co oznacza wzrost o odpowiednio 24 proc. r/r oraz 22 proc. r/r. Dzięki odkupieniu mniejszościowych udziałów w segmencie hostingu w styczniu 2020 r., od kolejnego okresu wynik segmentu będzie w całości konsolidowany w wynikach grupy. Pozytywnie wpłynie to na raportowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej oraz możliwości Grupy w zakresie realizacji polityki dywidendowej. Zakłada ona wypłatę minimum 30 proc. tego zysku, przy jednoczesnym wzroście nominalnej wysokości dywidendy na jedną akcję.