[AKTUALNOŚCI]

Grupa R22 z mocnymi wynikami po I kwartale 2023: 32% wzrost przychodów i 48% wzrost EBITDA

May 24, 2023

Grupa R22 notuje kolejny bardzo dobry kwartał. Od stycznia do marca 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 32 proc. r/r osiągając poziom 110,5 mln zł. W tym czasie wynik EBITDA wyniósł 31,6 mln zł (+48 proc. r/r), a zysk netto osiągnął wartość 14,1 mln zł (+43 proc. r/r). Na dynamiczny rozwój Grupy wpłynęły głównie segmenty cyber_Folks oraz CPaaS. Grupa wdraża i rozwija nowe produkty, zwiększając jednocześnie swój globalny zasięg oraz dywersyfikuje klientów, których obsługuje już 344 tysiące w ponad 100 krajach.

26 czerwca br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie decyzje o wysokości wypłaty dywidendy za2022 rok oraz podejmie decyzje o połączeniu R22 ze spółką cyber_Folks.

 – W I kwartale br. kontynuowaliśmy mocny trend wzrostu działalności operacyjnej, co jest widoczne w wynikach finansowych. Zawdzięczamy to głównie wzrostowi organicznemu dwóch głównych segmentów: cyber_Folks i CPaaS. EBITDA tego ostatniego tylko od stycznia do marca 2023 wyniosła blisko 18 mln zł, co oznacza ponad 70 proc. wzrost r/r. Tak wysoka dynamika to w dużej mierze zasługa wzrostu sprzedaży na rynkach globalnych pod marką MailerLite, która tylko marcu bieżącego roku pozyskała ponad4 tys. nowych klientów - mówi Jakub Dwernicki, prezes zarząduR22.

W2022 roku R22 pochwaliła się rekordowymi wynikami: Grupa wypracowała ponad 392,1 mln zł przychodów netto ze sprzedaży (+32,2 proc. r/r), skorygowana EBITDA osiągnęła wartość prawie 103,6 mln zł (34 proc. r/r). Rekordowa może okazać się także wysokość dywidendy. Zarząd spółki rekomendował wypłatę w wysokości 0,93 zł na jedną akcję. Łączna wartość dywidendy może wynieść 13,19mln zł. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą Akcjonariusze podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2023 r. Tego dnia Akcjonariusze zdecydują również o połączeniu R22 SA z cyber_Folks SA. Działanie ma na celu przede wszystkim uproszczenie struktury Grupy oraz komunikacji zewnętrznej obu podmiotów dla klientów i inwestorów.

-cyber_Folks jest dziś bardziej rozpoznawalną marką na rynku klienckim niż R22, a R22 jest popularniejsza na rynku inwestycyjnym. Naszym celem jest uproszczenie struktury Grupy i stworzenie podmiotu kompleksowego – atrakcyjnego zarówno dla klientów, jak również dla inwestorów. W mojej ocenie synergia tych dwóch silnych marek złączonych w jedną spółkę sprawi, że zyskamy jeszcze więcej odbiorców i będziemy mocniej widoczni na rynku kapitałowym. - komentuje Jakub Dwernicki.

W pierwszym kwartale br. zysk EBITDA segmentu cyber_Folks wzrósł czysto organicznie o ponad 23 proc. r/r i wyniósł blisko 15 mln zł. Jednocześnie marka bardzo mocno inwestuje w rozwój technologiczny i poszerzanie oferty dla istniejącej bazy ponad 250 tys. klientów cyber_Folks.

–Podążamy za najnowszymi trendami, niektóre z nich współtworzymy. Wprowadziliśmy do naszej oferty nowe funkcjonalności. W I kwartale br. cyber_Folks uruchomił –prawdopodobnie pierwszy w Europie – kreator nazw domen oparty o AI. Obecnie, aż37 proc. domen nabywanych przez naszych klientów stanowią te zasugerowane przez nasz system AI– dodaje Jakub Dwernicki.

Oprócz rozwoju produktowego Grupa mocno koncentruje się na rozwoju międzynarodowym, zwiększając globalny zasięg i dywersyfikację klientów. Ekspansję zagraniczną Grupy silnie wspiera Profitroom, którego sprzedaż zagraniczna wzrosła w I kwartale 2023 roku o ponad 70 proc. r/r.

GrupaR22 ma wysoką zdolność do długoterminowego generowania wysokiej nadwyżki gotówki. Konwersja EBITDA na przypływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosła ponad 100 proc.

– Biorąc pod uwagę obecny poziom długu i gotówki widzimy, że dług netto w relacji do EBITDA jest na bezpiecznym poziomie. W I kwartale br.  odnotowaliśmy spadek długu netto o 22,1 mln zł w stosunku do poziomu długu netto na koniec 2022.  Szacujemy, że jeszcze w bieżącym roku powinien spaść poniżej poziomu 2x EBITDA – mówi Robert Stasik, CFO w Grupie R22.

R22 od początku obecności na GPW regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Wzeszłym roku spółka wypłaciła ponad 10 mln zł dywidendy. Polityka dywidendowa spółki zakłada wypłatę minimum 30 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, który w 2022 r. wyniósł24 mln zł.

Prezentacja

Raport kwartalny