[AKTUALNOŚCI]

Grupa R22: ponad 100 mln zł EBITDA i 40 mln zł zysku netto w 2022 r.

March 28, 2023

Grupa R22 zanotowała najlepszy rok w historii. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w 2022 roku wyniosły 392,2 mln zł, to 32 proc. wzrost r/r. Skorygowana EBITDA Grupy pierwszy raz w historii przekroczyła 100 mln zł osiągając ostatecznie wartość 103,6 mln zł (34 proc. wzrost r/r). W raportowanym okresie Grupa zanotowała 40,2 mln zł zysku netto (22 proc. wzrost r/r), z czego w samym IV kwartale 2022 r. ponad 17 mln zł, czyli 3-krotnie więcej niż rok wcześniej. Rekordowe wyniki finansowe są efektem organicznego wzrostu dwóch kluczowych segmentów – cyber_Folks, CPaaS oraz udanej akwizycji MailerLite w połowie 2022 r. Na koniec ubiegłego roku Grupa posiadała 340 tys. klientów w ponad 100 krajach.

- Osiągnięte wyniki finansowe w 2022 roku niezwykle nas cieszą i jednocześnie motywują do dalszej konsekwentnej pracy. Jestem dumny, że przychody Grupy rosną, co jest wynikiem dynamicznego i przemyślanego rozwoju. Notujemy organiczny wzrost w segmentach cyber_Folks oraz CPaaS. Naszym motorem napędowym są także udane przejęcia, zwłaszcza MailerLite, które okazało się jedną z największych transakcji kapitałowych zrealizowanych przez polską spółkę w 2022 roku i jedną z największych zagranicznych akwizycji polskich firm w ostatniej dekadzie. Wciąż mamy wiele do zrobienia, jesteśmy gotowi na dalsze wzrosty - mówi Jakub Dwernicki, prezes zarządu R22.  

Tylko w czwartym kwartale przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 112,7 mln zł (vs 87,2 mln zł), co stanowi wzrost o 29,2 proc. Skorygowana wartość EBITDA wzrosła do 31,8 mln zł w stosunku do 20,9 mln zł r/r (wzrost o 52,6 proc.). Od października do grudnia Grupa zanotowała zysk netto na poziomie 17,4 mln zł (vs 5,0 mln zł).  

- Działamy w sektorach, w których mocno sprzyjają czynniki makroekonomiczne. Mam tu na myśli przede wszystkim rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które już od jakiegoś czasu wdrażamy w naszych spółkach. We FreshMail rozwijamy projekt SendGuard, w cyber_Folks wykorzystujemy AI do kreatora domen, wciąż mamy przed sobą kolejne wdrożenia. Chcemy być beneficjentami tych trendów również w przyszłości. – dodaje Jakub Dwernicki.

Zgodnie z programami motywacyjnymi ogłoszonymi w Vercomie oraz cyber_Folks, łączna EBITDA dwóch głównych segmentów ma osiągnąć 165 mln zł na koniec 2024 r.  

- Celem ogłoszonych programów motywacyjnych jest docenienie najbardziej doświadczonych pracowników. Obecna kondycja Grupy to w dużej mierze ich zasługa. Wierzymy, że taka inicjatywa jeszcze bardziej zwiększy motywację oraz efektywność kadry, a to z pewnością zaprocentuje w przyszłości kolejnymi, dobrymi wynikami – komentuje Jakub Dwernicki, prezes zarządu R22.

Grupa R22 ma wysoką zdolność do długoterminowego generowania wysokiej nadwyżki gotówki. Za 2022 rok konwersja EBITDA na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosła 95 proc., a w czwartym kwartale ubiegłego roku było to 100 proc. (32 mln zł). W 2022 Grupa zanotowała 41 proc. wzrost generowanych środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej.  

- Sytuacja finansowa R22 pozwala na kontynuację polityki dywidendowej, która zakłada wypłatę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, a jej wypłata na akcję ma rosnąć w każdym kolejnym roku. Wysoka zdolność do generowania gotówki oraz ponad 54 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwala nam także na dalszy dynamiczny i bezpieczny rozwój Grupy - mówi Robert Stasik, CFO w Grupie R22. - W czwartym kwartale 2022 dług netto spadł o 21,6 mln PLN w stosunku do poprzedniego kwartału, a wskaźnik EBITDA/dług netto na koniec ubiegłego roku wyniósł 2,8. Dzięki naszemu wzrostowi organicznemu oraz wysokiej zdolności do generowania gotówki ten poziom w najbliższych kwartałach będzie coraz niższy. Szacujemy, że na koniec bieżącego roku spadnie on poniżej 2x EBITDA. – dodaje Robert Stasik.