[AKTUALNOŚCI]

Grupa R22 planuje wydać do 5 mln zł na skup akcji własnych

February 12, 2019

Zarząd R22, technologicznej grupy notowanej na GPW rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeprowadzenie skupu do 350 tys. akcji własnych. Stanowią one prawie 2,5 proc. wszystkich akcji spółki. Proponowana maksymalna cena jednej akcji wynosi 25,00 zł, a wartość całego programu to 5 mln zł. Dodatkowo, władze spółki chcą wypłacić dywidendę za rok kończący się 30 czerwca 2019 r.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, Zarząd R22 zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego akcjonariusze zdecydują o upoważnieniu Zarządu do przeprowadzenia skupu do 350 tys. akcji własnych w celu ich umorzenia. Skup akcji potrwa maksymalnie 18 miesięcy od daty podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, może być przeprowadzony przez R22 lub spółkę z Grupy Kapitałowej.

– „Już na etapie IPO deklarowaliśmy chęć dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. W naszej ocenie obecny kurs akcji R22 nie oddaje wartości i potencjału spółki, stąd decyzja o propozycji i rekomendacji dla akcjonariuszy przeprowadzenia skupu akcji.” – tłumaczy Jakub Dwernicki, prezes R22.

R22 oferuje kompleksowe usługi w zakresie obecności firm w Internecie, integracji i automatyzacji komunikacji elektronicznej z klientami oraz prowadzenia procesu marketingu i sprzedaży.

– „Prowadzimy konsekwentną i zrównoważoną strategię rozwoju organicznego i akwizycji, dzięki którym rozwijamy się produktowo i geograficznie. Grupa jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej, a realizowane przepływy pieniężne pozwolą przeprowadzić planowany skup akcji oraz wypłacić dywidendę z zysku za rok kończący się 30 czerwca 2019 r.” – dodaje Dwernicki.

R22 nie posiada uchwalonej polityki dywidendowej, jednak zgodnie z zapowiedziami w trakcie IPO, intencją Zarządu jest wypłata dywidendy począwszy od zysku wypracowanego w 2018/2019 roku obrotowego.

W I kwartale 2018/2019 roku obrotowego Grupa wypracowała 31,0 mln zł przychodów i 8,1 mln zł skorygowanej EBITDA. Przepływy pieniężne z działalność operacyjnej wyniosły 7,4 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 września wyniósł 1,6. Wyniki za I półrocze 2018/2019 roku obrotowego Grupa opublikuje 26 lutego. Zgodnie z propozycją zarządu wartość skupu wyniesie do 5 mln zł.