[AKTUALNOŚCI]

Grupa cyber_Folks utrzymuje trend wzrostowy. Spółka ma duże szanse na awans do mWIG40.

February 27, 2024

Grupa cyber_Folks przedstawiła szacunkowe wyniki za IV kwartał 2023roku. W raportowanym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 132,4 mln zł(wzrost o 17,5% r/r), skorygowana EBITDA: 38,4 mln zł (wzrost o 20,7% r/r), a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 43,1 mln zł (wzrost o 36,9%r/r). W wyniku rocznej rewizji indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – cyber_Folks ma duże szanse na awans do indeksu mWIG40.

- Wyniki raportowanego kwartału po raz kolejny pokazały siłę czysto organicznego wzrostu naszego biznesu, który pod względem kluczowych parametrów przychodów i zysków wzrósł w tempie ok. 20% rocznie. Istotnie wzrosła sprzedaż do małych i średnich przedsiębiorstw w modelu przedpłaconym, co przełożyło się na bardzo wysoką konwersję EBITDA na przepływy pieniężne z działalności z operacyjnej, które wzrosły r/r o blisko 40% – mówi Robert Stasik, wiceprezes i CFO cyber_Folks.

W IV kwartale2023 roku szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 132,4 mln zł (wzrost o17,5% r/r), skorygowana EBITDA: 38,4 mln zł (wzrost o 20,7% r/r), a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 43,1 mln zł (wzrost o 36,9% r/r).

W całym 2023roku szacunkowe przychody ze sprzedaży wzrosły o 22,4% r/r osiągając prawie 480mln zł. W tym czasie skorygowana EBITDA wyniosła 141,3 mln zł (wzrost o 36,4%r/r), a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej urosły o 40,8% r/r – do kwoty 136,9 mln zł.

 Ostateczne wartości zostaną przedstawione w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2023 rok, których publikację zaplanowano na26 marca br.

Zgodnie z wyliczeniami analityków, które pojawiły się w domenie publicznej, cyber_Folks –w wyniku rocznej rewizji indeksów Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie –ma 60% szans na awans do indeksu mWIG40 – 40 wiodących firm notowanych na polskiej giełdzie. Wszystko zależy od dnia jaki wybierze GPW do kryterium kapitalizacji z tygodnia między 12, a 16 lutego.

-  Jeżeli będzie to 12, 15 lub 16to najprawdopodobniej awansuje cyber_Folks. Oczywiście są tylko szacunki domów maklerskich, finalny skład indeksów poznamy 29 lutego. Nawet w przypadku negatywnego wyniku losowania, patrząc na poprawiające się z miesiąca na miesiąc parametry, zarówno kapitalizacji jak i obrotów akcjami, przeskoczenie do mWIG40powinno być kwestią najbliższy kwartałów – mówi Robert Stasik, wiceprezes i CFO cyber_Folks. – Od początku jako zarząd pracujemy nad wzrostem wartości biznesu, wynikami finansowymi i jednocześnie dbamy mocno o relacje inwestorskie. Nasz progres w kolejnych indeksach jest właśnie tego efektem – dodaje.