[AKTUALNOŚCI]

Blisko 50 proc. wzrost zysku netto Grupy R22 w II kwartale 2021

August 31, 2021

Grupa R22 osiągnęła w II kwartale br. Rekordowe wyniki finansowe, notując przy tym znaczy wzrost rentowności. Było to możliwe głównie dzięki silnej ekspozycji na rosnący trend w zakresie cyfryzacji i automatyzacji gospodarki, a w szczególności na branżę e commerce. Poznańska grupa technologiczna wypracowała w II kwartale 2021 r. 68,3 mln zł przychodów, co przekłada się na 29 proc. wzrost r/r. W tym okresie skorygowana EBITDA wzrosła o 30 proc. do 18,6 mln zł. Jeszcze szybciej rósł zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, który zaliczył 47 proc. wzrost r/r i wyniósł 8,4 mln zł.

– Patrząc na pierwsze półrocze 2021 r. warto podkreślić kilka rzeczy. Przede wszystkim przeprowadzony proces publicznej oferty akcji Vercom S.A. i debiut spółki na GPW, bardzo dobre wyniki osiągnięte w segmencie cyber_Folks – 40 proc. wzrost wyniku EBITDA w I półroczu, jak i w II kwartale, a także wysoka dynamika przychodów i rozwój sprzedaży przez Profitroom – mówi Jakub Dwernicki, prezes R22. – Co więcej, już po zakończeniu raportowanego okresu, ogłosiliśmy kolejne inwestycje w Freshmail, PushPushGo oraz SellIntegro. – dodaje.

W segmencie cyber_Folks Grupa osiągnęła 24,6 mln zł przychodów, czyli o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 10,2 mln zł i był o 42 proc. wyższy r/r. Znacznie szybszy wzrost zyskowności segmentu wynika m.in. z przeformatowania bazy klientów. – Przy zbliżonej rok do roku liczbie klientów mamy zdecydowanie więcej tych aktywnie korzystających z naszej oferty, o wyższym potencjale wzrostu w kolejnych okresach, w szczególności z branży e-commerce. – podkreśla Jakub Dwernicki. Grupa cyber_Folks obsługuje już ponad 40 tys. sklepów internetowych.

W segmencie CPaaS Grupa osiągnęła 39,7 mln zł przychodów, czyli aż o 45 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 8,8 mln zł i był o 51 proc. wyższy r/r. Za segment CPaaS dopowiada spółka Vercom, która 8 maja br. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z emisji akcji spółka pozyskała ok. 170 mln zł, które przeznaczy na akwizycje. Łącznie z finasowaniem potencjalnym bankowym, Vercom może przeznaczyć na akwizycje nawet 250 mln zł. Już po zakończeniu I półrocza ogłoszono dwie pierwsze inwestycje: w lidera rynku e-mail marketingu – Freshmail oraz spółkę specjalizującą się w powiadomieniach Web Push – PushPushGo.

– Warty wyróżnienia jest także Profitroom. Firma rozpoczęła międzynarodowy rozwój organiczny i prowadzi rozmowy z zakresie potencjalnych akwizycji, w szczególności skupiając się na krajach DACH, Hiszpanii i LATAM, krajach Nordyckich oraz Wielkiej Brytanii i anglojęzycznych krajach z całego świata – zwraca uwagę prezes R22. Tylko w II kwartale Profitroom wypracował 9,0 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 64 proc. r/r), 4,2 mln zł skorygowanej EBITDA (wzrost o 84 proc. r/r) oraz 3,2 mln zł skorygowanego zysku netto (wzrost o 118% r/r) – wynik ten nie uwzględnia umorzenia dotacji z PFR w minionym kwartale.

– W pełnym zaangażowaniu pracujemy nad dalszym rozwojem Grupy, opartym na trzech głównych obszarach: Grupa cyber_Folks, Grupa Vercom, segment SaaS. Wspieramy przedsiębiorstwa w cyfryzacji oraz przejściu do e-commerce i jego rozwoju. Mamy coraz więcej klientów działających w tym obszarze, co jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ możemy zaproponować im szereg usług dodatkowych i wsparcie w różnych aspektach prowadzenia biznesu. – podsumowuje Dwernicki.