[AKTUALNOŚCI]

Akcjonariusze R22 zdecydowali o wypłacie dywidendy

October 8, 2019

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy R22 zdecydowało o wypłacie 4,23 mln zł dywidendy, czyli 0,30 zł dywidendy na akcję. Zgodnie z przyjętą we wrześniu polityką dywidendową, spółka będzie wypłacać akcjonariuszom co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. W roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2019 r. wyniósł on 11,6 mln zł i był o 70 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Stopa dywidendy, według kursu zamknięcia z 7 października, wynosi 1,52 proc., a stopa wypłaty dywidendy wyniesie 36,6 proc. (względem skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. Zgodnie z przyjętą miesiąc temu polityką dywidendową, spółka będzie wypłacać akcjonariuszom co najmniej 30 proc. zysku. Jednocześnie wartość dywidendy na jedną akcję ma systematycznie rosnąć.

– Już w okresie IPO zapowiadaliśmy chęć dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. W minionym roku wypracowaliśmy rekordowe wyniki, co pozwala nam realizować ten cel zarówno poprzez skup akcji własnych, jak i wypłatę dywidendy. Chcemy, aby w ujęciu nominalnym, wartość dywidendy systematycznie rosła każdego roku. – mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

Przegłosowana przez akcjonariuszy dywidenda jest pierwszą w historii R22. Dzień dywidendy został ustalony na 15 października, a dzień wypłaty dywidendy na 22 października. Wcześniej, na przełomie czerwca i lipca spółka przeprowadziła skup akcji własnych o wartości 2 mln zł. W jego ramach R22 skupiło 80 tys. akcji własnych.

W 2018/2019 r. Grupa osiągnęła 145,6 mln zł przychodów, 37,9 mln zł znormalizowanego zysku EBITDA (wzrost o 39 proc. r/r). Zysk netto wzrósł o 59 proc. do 16,7 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 11,6 mln zł i było o 70 proc. wyższy niż rok wcześniej.