[AKTUALNOŚCI]

50 proc. wzrost przychodów Grupy R22 w III kwartale 2021

November 17, 2021

Grupa R22 kontynuuje wzrost skali działalności i osiąga coraz lepsze wyniki finansowe. Jest to zasługą dynamicznego, ponad 20-proc. wzrostu organicznego, jak i skutecznej realizacji akwizycji. W III kwartale br. Grupa osiągnęła 73,8 mln zł, czyli o 50 proc. więcej r/r. Skorygowana EBITDA wyniosła 19,4 mln zł i była o 29 proc. wyższa niż rok wcześniej. Dynamiczny wzrost wyników Grupy wspierany jest przez korzystne trendy rynkowe w zakresie cyfryzacji i automatyzacji gospodarki oraz ekspozycję na szybko rosnącą branżę e‑commerce.

– III kwartał był dla nas okresem intensywnej pracy, kontynuowaliśmy działania w zakresie wzrostu organicznego i przeprowadziliśmy cztery nowe transakcje. Już na początku lipca Vercom zainwestował we Freshmail i PushPushGo, wykorzystując środki finansowe pozyskane w tegorocznym IPO. W segmencie cyber_Folks również przeprowadziliśmy dwie transakcje: inwestycję w SellIntegro, który specjalizuje się w integracji systemów biznesowych z e‑commerce oraz przejęcie Zenbox.pl – firmy obsługującej 20 tys. klientów hostingowych. – komentuje Jakub Dwernicki, prezes R22.

W segmencie cyber_Folks Grupa osiągnęła 25,2 mln zł przychodów, czyli o prawie 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Dużo mocniej wzrósł wynik EBITDA, który wyniósł 10,3 mln zł i był aż o 29 proc. wyższy r/r. Znacznie szybszy wzrost zyskowności segmentu wynika m.in. z przeformatowania bazy klientów. Na wyniki segmentu nie wpływa przejecie Zenbox.pl, który będzie konsolidowany od początku IV kwartału. – Przy zbliżonej rok do roku liczbie klientów, odnotowaliśmy znaczący wzrost ARPU. Systematycznie zwiększamy udział klientów aktywnie korzystających z naszej oferty, o wyższym potencjale wzrostu w kolejnych okresach, w szczególności działających w branży e‑commerce. – podkreśla Jakub Dwernicki. Grupa cyber_Folks obsługuje już ponad 40 tys. sklepów internetowych.

Przychodu segmentu Vercom (CPaaS) wzrosły blisko 2-krotnie do 44,7 mln zł.. Jednocześnie marża brutto segmentu wzrosła r/r o blisko 85 proc. do 13,7 mln zł. Vercom aktywnie realizuje cele emisyjne ogłoszone w trakcie tegorocznego IPO, w którym spółka pozyskała ok. 170 mln zł na akwizycje. Łącznie z finasowaniem dłużnym, Vercom może przeznaczyć na akwizycje nawet 250 mln zł. Jeszcze w tym roku spółka spodziewa się realizacji kolejnej transakcji.

Dynamicznie rośnie również skala działalności Profitroom. W III kwartale wartość rezerwacji hotelowych dokonanych za pośrednictwem Profitroom wyniosła rekordowe 318,4 mln zł, co oznacza wzrost o 65 proc. r/r.

– Profitroom jest liderem wśród rozwiązań dla hoteli turystycznych na polskim rynku. Obecne działania rozwojowe koncentrują się na międzynarodowej ekspansji. Spółka buduje struktury sprzedażowe na nowych rynkach i prowadzi rozmowy z zakresie potencjalnych akwizycji. Zrealizowała też pierwszą transakcję – przejęła dystrybutora rozwiązań dla hoteli na rynku czeskim i słowackim. W najbliższej przyszłości rozwój będzie koncentrował się na krajach DACH, Hiszpanii i LATAM, krajach Nordyckich oraz Wielkiej Brytanii i anglojęzycznych krajach z całego świata. – dodaje prezes R22.

Tylko w III kwartale Profitroom wypracował 12,4 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 33 proc. r/r) i 3,0 mln zł zysku netto (wzrost o 118 proc. r/r).

– W kolejnych kwartałach chcemy kontynuować dynamiczny wzrost skali działalności napędzany rozwojem organicznym oraz akwizycjami. Rozwój Grupy R22 oparty jest na trzech głównych obszarach: cyber_Folks, Vercom i segment SaaS. Wszystkie trzy notują wysokie dynamiki wzrostu wyników, co chcemy osiągnąć również w kolejnych okresach. – podsumowuje Dwernicki.