[AKTUALNOŚCI]

150 proc. wzrost zysku netto Grupy cyber_Folks w II kwartale!

September 5, 2023

 – Za nami kolejny rekordowy kwartał na płaszczyznach przychodów, zysku netto i EBITDA. Rośniemy szybko, a dynamiki naszego wzrostu regularnie przekraczają 30 proc. r/r. Niezmiennie naszą główną misją biznesową jest ułatwianie Internetu i automatyzacja biznesu naszych klientów. Realizujemy ten cel już dla ponad 350 tys. klientów, ale nasze ambicje sięgają znacznie wyżej – mówi Jakub Dwernicki, prezes zarządu cyber_Folks. Wraz z wdrożeniem nowych usług i rozwiązań takich jak _Stores, czy Billz, chcemy pomagać naszym klientom w każdym aspekcie obecności w Internecie. Dla wielu z nich jesteśmy pierwszym wyborem właśnie ze względu na kompleksowe kompetencje i zrozumienie współczesnego sektora e-commerce – dodaje Jakub Dwernicki.  

W całym I półroczu Grupa cyber_Folks osiągnęła 227,3 mln zł przychodów (+33 proc. r/r) i 66,6 mln zł skorygowanej EBITDA (+52 proc. r/r). W tym czasie zysk netto wyniósł 33,7 mln zł (+90 proc. r/r), a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej – 19,4 mlnzł (+59 proc. r/r).

Grupa rozwija się w dwóch kluczowych segmentach – cyber_Folks i Vercom. Pierwszy z nich odpowiada za hosting i domeny, narzędzia e-commerce oraz wsparcie w prowadzeniu biznesu online. W I półroczu skorygowana EBITDA segmentu wzrosła o 22 proc. r/r do poziomu 29,1 mln zł.  

Drugi rosnący segment – Vercom – to usługi CPaaS, w tym m.in. narzędzia do komunikacji mailowej czy SMS-owej. W I półroczu skorygowana EBITDA z tego tytułu wyniosła 38,4 mln zł, co stanowi wzrost o 75proc. r/r.

– Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad połączeniem naszych dwóch silnych brandów – R22 i cyber_Folks – w jeden. Cały proces zakończyliśmy z sukcesem pod koniec lipca tego roku. To dla nas bardzo ważna zmiana, dzięki której czerpiemy synergie dla klientów i inwestorów, docierając do coraz szerszej grupy odbiorców naszych usług. Akcjonariuszy ucieszy z pewnością fakt, że pracujemy nad programem lojalnościowym. Tym samym już niedługo dołączymy do nielicznego grona pionierów, którzy relacje z inwestorami łączą z relacjami klienckimi. Szczegóły programu przedstawimy jesienią – dodaje Jakub Dwernicki.

Od stycznia do czerwca grupa cyber_Folks wypracowała ponad 40 proc. przychodów z zagranicy. Grupa ma wysoką zdolność do długoterminowego generowania wysokiej nadwyżki gotówki. Konwersja EBITDA na przypływy pieniężne z działalności operacyjnej regularnie wynosi około 90proc.  

– Rozwijamy nasz biznes globalnie, przez co ponad 40proc. przychodów Grupy pochodzi z rynków zagranicznych. Wysoka zdolność generowania gotówki oraz ostatnie umocnienie złotego, które odwróciło niekorzystne zmiany wyceny zadłużenia z ubiegłego roku, pozwoliło nam istotnie ograniczyć zadłużenie. Nasza sytuacja finansowa jest bardzo bezpieczna, wskaźnik dług netto / EBITDA wyniósł 2,05 – co oznacza, że już w połowie roku prawie zrealizowaliśmy roczny cel, którym jest redukcja długu netto / EBITDA poniżej 2,0 – mówi Robert Stasik, wiceprezes zarządu cyber_Folks.

Od 20 lat przychody Grupy rosną w tempie 40 proc. rocznie(CAGR), od czasu IPO (2017 rok) wzrosły 4-krotnie, a kapitalizacja 5-krotnie,przekraczając 1 mld zł. cyber_Folks działa globalnie oferując rozwiązania dla ponad 350 tys. małych, średnich i dużych klientów biznesowych zlokalizowanych w ponad 100 krajach. Grupa generuje ponad 120 mln zł przepływów operacyjnych, które inwestuje w dalszy wzrost. Regularnie wypłaca dywidendę.

Wygenerowaną gotówkę konsekwentnie chcemy przeznaczać na inwestycje i regularne dywidendy. 4 września do akcjonariuszy trafiło z tego tytułu ponad13 mln zł, co daje 0,93 zł na akcję. Co roku zwiększamy tę kwotę – dodaje Robert Stasik.