[AKTUALNOŚCI]

100% dla R22 – Spółka wykupuje mniejszościowe udziały w segmencie hostingu

March 15, 2019

Notowana na warszawskiej giełdzie R22 zawarła umowę z funduszem TCEE Fund III dotyczącą wykupienia 28,5 proc. udziałów w H88 S.A. – spółce prowadzącej działalność Grupy na rynku hostingu i domen. Dzięki transakcji o wartości około 13,6 mln euro (58,6 mln zł) R22 będzie właścicielem wszystkich akcji H88. Transakcja będzie finansowana środkami własnymi i długiem bankowym.

W latach 2016-2018, dzięki finansowaniu od funduszu 3TS Capital Partners (poprzez TCEE Fund III), środkom pozyskanym przez R22 w ramach IPO na warszawskiej giełdzie oraz finansowaniu bankowemu, Grupa przeprowadziła proces konsolidacji polskiego rynku hostingu i domen. W tym czasie do Grupy dołączyły między innymi marki Domeny.pl, Linuxpl.com czy Kei.pl. Dzięki tym transakcjom R22 istotnie umocniło swoją pozycję na polskim rynku, awansując do TOP3 największych graczy. W 2018 r. Grupa rozpoczęła ekspansję zagraniczną i budowę lidera rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Na przestrzeni ostatnich 3 lat segment hostingu R22 rozwijał się bardzo dynamicznie. W 2015 r. segment generował 8 mln zł rocznych przychodów i 2,5 mln zł zysku EBTIDA, a w samym II kwartale 2018/2019 roku finansowego osiągnął 17 mln zł przychodu i 5,3 mln zł skorygowanej EBITDA, co oznacza ponad 8-krotny wzrost zarówno przychodów, jak i EBITDA.

– Nabycie akcji od 3TS to najlepsza inwestycja jaką możemy sobie wyobrazić. Przy atrakcyjnej wycenie nabywamy udziały w najdynamiczniej rozwijającym się podmiocie na polskim rynku hostingu, podmiocie który doskonale znamy, jednocześnie uwalniamy się od ograniczeń wynikających z zawartej z funduszem umowy inwestycyjnej, co znacznie zwiększa elastyczność działania. Mówiąc najprościej odzyskujemy pełną kontrolę nad spółką. Po intensywnym okresie akwizycji na rynku polskim, nieustannie zwiększamy przychody i efektywność segmentu oraz rozwijamy się zagranicą. Zdobycie pozycji lidera na rumuński rynku hostingu i domen, to pierwszy krok w międzynarodowym rozwoju. Już w tym roku chcemy wejść na kolejny rynek, a w ciągu 2 lat co najmniej podwoić biznes i zostać liderem w regionie CEE. – komentuje Jakub Dwernicki.

Zgodnie z podpisaną umową R22 w dwóch transzach przejmie 28,5 proc. akcji H88 S.A. za łączną kwotę około 13,6 mln euro. Transakcja będzie finansowana długiem bankowym.

– Mamy stabilną sytuację finansową, która pozwala nam na zwiększanie zadłużenia. Na koniec 2018 roku wskaźnik zadłużenia senioralnego netto do EBITDA Grupy R22 wynosił 1,6. Transakcja wykupu mniejszościowych udziałów, nie zmienia naszych planów oraz możliwości pozyskania finansowania bankowego na rozwój działalności na kolejnych rynkach regionu. Podtrzymujemy również chęć i deklarację przeprowadzenia skupu akcji własnych i wypłaty dywidendy z zysku roku 2018/2019. – dodaje Jakub Dwernicki.

Współpraca R22 z 3TS umożliwiła przeprowadzenie dynamicznego procesu konsolidacji polskiego rynku hostingu i domen, który był również finansowany długiem bankowym oraz środkami pozyskanymi w ramach publicznej oferty akcji przed debiutem na GPW.

– Gratulacje dla Prezesa i zespołu, który od września 2016, kiedy zostaliśmy udziałowcem H88, niezwykle skutecznie i efektywnie kapitałowo dokonał nabycia 9 podmiotów budując dużego gracza w swoim segmencie. Zrealizowaliśmy na tej inwestycji ponad 2-krotny zwrot z kapitału, osiągając średnioroczną stopę zwrotu (IRR) około 30 proc. – komentuje Zbigniew Łapiński z 3TS Capital Partners, zarządzającego funduszem TCEE Fund III.